MASYA ALLAH...!!! Inilah Kelebihan Dan Manfaat Surat Al-Kafirun.."Qul
yaaaaa ayyuhal kaafiruun", ayat ini merupakan salah satu potongan dari
surat pendek yang sering dibaca ketika solat. Ya, surat Al-Kafirun
merupakan surat ke 109 dalam Al-Qur'an yang berada dalam juz terakhir
(jus Amma). Surat ini mengandungi kandungan tentang tentang tidak adanya
toleransi dalam Keimanan dan Peribadahan.

Surat Al-Kafirun turun
ketika kaum kafir laknatullah berusaha mempengaruhi Nabi saw. dengan
menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota
Makkah, dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki. Syaratnya
Nabi Muhammad harus menyembah berhala yang menjadi Tuhan mereka dalam
kurun wakt satu tahun. Jelas sekali saja sang Nabi Allah menolak usul
kaum kafir untuk penyatuan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi.

Selain
itu, surat ini juga mengajak masing-masing agama untuk melaksanakan
ajaran agama dan kepercayaan tanpa bersikap saling mengganggu. Seperti
halnya dengan surat-surat lain, Al-Kafirun juga mempunyai keutamaan dan
manfaat jika diamalkan sehari-hari. Beberapa keutamaan dan manfaatnya
surat ini adalah adalah sebagai berikut:

1. Surat Ajakan Toleransi Beragama


Surat
ini merupakan surat yang sangat terkenal kerana kandungannya
mengajarkan untuk bertoleransi antar umat beragama. Agama Islam dalam
kitab suci Al-Quran di perintahkan untuk menghormati penganut agama
lain. Seperti dalam potongan akhir ayat ini yang artinya 'Untukmu agama
mu dan untuk ku agama ku'.


Namun meski menghormati, urusan keimanan
dan peribadatan tidak ada kata toleransi. Menurut Imam Qurthubi, sikap
menghormati agama dan kepercayaan lain bukan berarti lemah atau diri
menjadi larut mengiyakan kebenaran mereka, namun akan sebaliknya perkara
itu akan memperteguh keimanan dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan
kemunafikan sesuai dengan salah satu keutamaan surat Al-Kafirun.

2. Surat yang Sangat Ditakuti Iblis


Surat
Al-Kafirun juga mempunyai keutamaan lain yakni menjadi surat yang
ditakuti iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, menurutnya Tiada
surat yang sangat ditakuti Ibli kecuali surat ini .: "Tidak ada dalam
Al-Qur'an yang lebih menakutkan bagi Iblis daripada Qul ya
ayyuhal-Kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebas dari kemusyrikan".

Imam
Ja'far 'alayhis salaam berkata "Bacalah surat 7x dalam 1hari untuk
menjaga iman, barang siapa membiasakan membacanya pada sa'at matahari
terbit dan terebenam, maka ia akan di amankan dari keraguan,
kesyir¬ikan, dan keyakinan yang buruk"

3. pahalan Membaca Suratnya Adalah Sama Dengan Satu perempat daripada Al-Qur'an


Ternyata
membaca surat Al-Kafirun sama dengan membaca seperempat dari Al-Qur'an.
Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Annas "Qul ya
ayyuhal-Kafirun bernilai dengan seperempat Al-Qur'an." Hadits ini
dianggap hasan oleh al-Albani dalam kitab silsilah ahadits sahihah.

Hal
ini disebabkan kerana Al-Kafirun mengandungi berlepas tangan dari
syirik (tauhid atau kalimah syahadah yang pertama). Kerana itu surat
memiliki kandungan yang setara dengan seperempat Al-Qur'an. Syeikh
al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi Syarah Sunan at-Tirmizi
menyebutkan bahawa Al-Qur'an hukum-hukum yang berkaitan dengan dua
kalimah syahadah serta penjelasan tentang kehidupan dunia dan akhirat
dan Al-Kafirun mempunyai kandungan itu.

Menurut Syeikh Ibn Baz
membaca empat kali surat ini sama dengan menghatam Al-Qur'an. Hanya
saja, ini bukan bermakna selepas itu tidak perlu lagi membaca Al-Qur'an.
Sebab seorang muslim hendaknya membaca Al-Qur'an secara rutin setiap
hari dan mengkhatamkannya dalam sebulan. Sementara hadis di atas adalah
untuk memberi motivasi kepada setiap muslim agar membaca surat yang
mempunyai fadhilah besar serta memahami dan mengamalkan dalam kehidupan.

4. Membacanya Sangat Dianjurkan Dalam Shalat-Shalat Malam


Hal
ini diriwayatkan oleh Al Wailli dari hadis Jabir bin Abdullah: "Seorang
laki-laki berdiri lalu shalat fajar dua rakaat. Ia membaca di rakaat
pertama Qul ya ayyuhal-Kafirun (katakan hai orang-orang kafir) hingga
akhir surat. Lalu Nabi Saw bersabda:

"Ini adalah hamba yang
beriman kepada Tuhannya. Kemudian ia membaca pada rakaat kedua Qul
HuwalAhad (Katakanlah Dia adalah Allah yang Maha Esa hingga akhir surat.
Lalu Nabi saw bersabda: Ini adalah hamba yang mengenal Tuhannya.
Thalhah berkata: Maka aku suka membaca dua surat ini dalam dua rakaat
ini "

5. Keutamaan Bila Dibaca Menjelang Tidur Dapat Membebaskan Kemusyrikan


Hal
ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Farwah bin Naufal: dari ayahnya
bahawa Nabi saw bersabda: Bacalah Qul ya ayyuhal-Kafirun kemudian
tidurlah di akhirnya, sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari
kemusyrikan ".

Bila dibaca dengan Qul huwallahu Ahad akan
memperteguh keimanan dan membebaskan kemunafikan: Hal ini disampaikan
oleh Al Asymu'i berkata: Dikatakan Qul ya ayyuhal-Kafirun dan
Qulhuwallahu Ahad, kedua-duanya membebaskan dari kemunafikan. Wallahu
a'lam.
Demikian
artikel tentang Keutamaan dan Manfaat dan surat Al-Kafirun. Semoga kita
senantiasa membaca dan meresapi setiap ayat-ayat Allah SWT yang
mempunyai manfaat dan keutamaan masing-masing. Semoga maklumat ini
bermanfaat dan terimakasih sudah membaca.
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post