9 Khasiat Surah Al Ikhlas Yang Menakjubkan

Jom Share 9 Khasiat Surah Al Ikhlas Yang Menakjubkan | SURAH Al Ikhlas, seperti surah lain juga mempunyai banyak rahsia yang terkandung di dalamnya.

Dinamakan surah Al Ikhlas, kerana dia menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sakarotul maut, dari kesulitan kegelapan malam dan dari segala kesulitan risiko di hari kiamat.

Rupa-rupanya ada masa tertentu yang disarankan untuk membaca Surah Al-Ikhlas. Di sini sembilan kali disyorkan untuk mengamalkan Surah Al-Ikhlas:

Pertama: waktu pagi dan sore hari, Pada malam hujan lagi gelap gelita kami keluar mencari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk solat bersama kami, lalu kami menemuinya.

Dia berkata, “Adakah anda berdoa?” Tetapi saya tidak mengatakan satu perkataan. Dia berkata, “Katakanlah”. Tetapi saya tidak mengatakan satu perkataan. Dia berkata, “Katakanlah”. Tetapi saya tidak mengatakan satu perkataan.

Kemudian dia berkata, “Katakanlah”. Hingga aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Katakanlah (bacalah surah) Qul huwallahu ahad DAN QUL A’UDZU BIRABBINNAAS DAN QUL A’UDZU birabbil falaq ketika pagi dan petang sebanyak tiga kali,

Maka dengan ayat-ayat ini akn mencukupkanmu (menjagamu) dari segala keburukan. “(HR. Abu Daud no. 5082 dan An Nasai no. 5428. Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadits ini hasan)

Kedua: sebelum tidur, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan’ Qul huwallahu ahad ‘(surah Al Ikhlash),’ Qul a’udzu birobbil falaq ‘(surah Al Falaq) dan’ Qul a’udzu birobbin naas ‘(surah An Naas).

Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bahagian depan. Dia melakukannya tiga kali. “(HR. Bukhari no 5017)

Ketiga: apabila anda ingin meruqyah (membaca doa dan wirid untuk penyembuhan ketika sakit) Dari ‘Aisyah radhiyallahu’ anha, dia berkata, “Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak tidur,

Beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlas) dan Mu’awidzatain (Surah An Naas dan Al Falaq), maka dia menggosok mukanya dan seluruh tubuhnya.

Aisyah berkata, “Ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu (sama seperti ketika beliau hendak tidur, -pen).” (HR. Bukhari

Keempat: wirid selepas solat (sesudah salam) “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan padaku untuk membaca mu’awwidzaat di akhir solat (sesudah salam).” (HR. An Nasai no. 1336 dan Abu Daud no. 1523.

Syaikh Al Albani katakan bahawa hadith ini sahih). Yang dimaksudkan mu’awwidzaat adalah surah Al Ikhlas, Al Falaq dan An Naas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani. (Fathul Bari, 9/62)

Kelima: dibaca ketika mengerjakan solat sunnah fajar (qobliyah subuh) “Sebaik-baik surah yang dibaca ketika dua raka’at qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlash) dan Qul yaa ayyuhal kaafirun (surah Al Kafirun).” (HR. Ibnu Khuzaimah 4/273.

Syaikh Al Albani mengatakan dalam Silsilah Ash Shohihah bahwa hadits ini sahih. Lihat As Silsilah Ash Shohihah no. 646). Ini juga disahkan oleh Hadis Ibnu Mas’ud yang akan disebutkan pada perkara berikut.

Keenam: dibaca ketika mengerjakan solat sunnah ba’diyah maghrib “Aku tidak dapat menghitung kerana sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca surah pada solat dua raka’at ba’diyah maghrib

Dan pada solat dua raka’at qobliyah subuh yaitu Qul yaa ayyuhal kafirun (surah Al Kafirun) dan qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlash). “(HR. Tirmidzi no. 431. Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadis ini hasan sahih)

Ketujuh: dibaca ketika mengerjakan solat witir tiga rakaat “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca pada rakaat pertama: Sabbihisma robbikal a’la (surah Al A’laa),

Pada raka’at kedua: Qul yaa ayyuhal kafiruun (surah Al Kafirun), dan pada raka’at ketiga: Qul huwallahu ahad (surah Al Ikhlash) dan mu’awwidzatain (surah Al Falaq dan An Naas). “(HR. An Nasai no. 1699, Tirmidzi no. 463, Ahmad 6 / 227)

Kelapan: membaca ketika melakukan solat Maghrib (doa wajib) pada malam hari Jumaat “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa ketika solat maghrib pada malam Jumaat membaca Qul yaa ayyuhal kafirun’ dan ‘Qul’ huwallahu ahad ‘. “(Syaikh Al Albani dalam Takhrij Misykatul Mashobih (812) mengatakan bahawa sanad hadis ini sahih)

Kesembilan: ketika solat dua rak’at di belakang maqom Ibrahim setelah thowaf “Lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan maqom Ibrahim antara dirinya dan Ka’bah, lalu beliau laksanakan solat dua raka’at.

Dalam dua raka’at tersebut, beliau membaca Qulhuwallahu ahad (surah Al Ikhlas) dan Qul yaa-ayyuhal kaafirun (surah Al Kafirun).

Dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau membaca Qul yaa-ayyuhal kaafirun (surah Al Kafirun) dan Qulhuwallahu ahad (surah Al Ikhlas).” (Disebutkan oleh Syaikh Al Albani dalam Hajjatun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, hal. 56)

Tonton Video Di Bawah Ini Sampai Habis

Power la dik

Posted by Fingo on Isnin, 17 Februari 2020

Register disini>> Join Now ,Selepas Join download Apps Fingo