Akhiirnya Beb4s Diikatt Jamiin RM 35k, Pend4kwah Selebriti Tak S4bar Nak Makan Dengan Mak

Sebelum ini, h4srat Da’i Syed untuk pulang ke rumah tiidak kes4mpaian selepas piihaknya dikatakan g4gal untuk memb4yar ikat j4min dalam temp0h ditet4pkan. Namuun setelah menj4lani tah4nan reeman sejak 27 November lalu, pend4kwah sel3briti ini akhiirnya dibeb4skan dengan wang jamiinan seb4nyak RM 35,00. Terdahulu, dia dit4han g4ra-g4ra berh4dapan dengan tudvhan persetubvhan luarr tabil beberapa indiividu.

Detiik yang menc4bar…luah h4srat nak reehat & lu4ng masa dengan kelu4rga

Menerusi p0rtal mStar 0nline, Syed Shah Iqmal telah ditemuui 0leh piihak mediaa di perkar4ngan K0mpleks Mahk4mah Pet4ling Jaya. Walaupun telah melalui satu detiik yang suk4r dan menc4bar dalam hiidup, namuun sel3briti pend4kwah tersebut tetap kelih4tan ten4ng. Selain ingiin bereh4t, dia juga melu4hkan h4srat untuk melu4ngkan masa bersama iibu serta kelu4rganya.

Terima kasih d0akan saya, perlu ru4ng untuk puliihkan jiiwa…maafkan orang yang kuutuk

Sementara itu, dia juga menguc4pkan terima kasiih kepada pemiinat yang tidak hen’ti memberiikan semangat serta mend0akannya. Biarpun masih bersediih dengan ujiian yang menimp4nya, Da’i Syed berh4rap agar orang ramai memberiikannya ru4ng untuk menen4ngkan diri. Walaupun menerima pelb4gai kuutukan dan lemp4ran kata-kata neg4tif daripada warg4net, namuun Da’i Syed akui suudi untuk memaafkan mereka. Dalam pada itu, dia tuurut berd0a agar Allah permud4hkan segala urus4nnya.

Sumber: P0rtal mStar 0nline, Erinsakura