Alhamdulillah Kini Berpurd4h, Neelofa Uc4p Terima Kasih PU Rizz Ada Dalam Perjalanan Hijrah

Alhamdulillah Kini Berpurd4h, Neelofa Uc4p Terima Kasih PU Rizz Ada Dalam Perjalanan Hijrah | Bermula dengan i_mej daring ketika mula-mula menceburkan diri dalam dun1a hiburan temp4tan, 2014 menjadi tahun berm4kna apabila Neelofa nek4d untuk mengen4kan hijab. Meskipun terp4lit dengan pelbagai kontr0versi, dia membukt1kan bahawa seseorang itu m4mpu berub4h kepada yang lebih baik as4lkan tetap istiqamah di jalan-Nya. Pada 15 Oktober semalam, peng4cara ini sekali lagi mengejvtkan peminat setelah mengumvmkan sudah berpurd4h pula.

Neelofa berubah sec4ra perl4han-lahan

Tampak ayu, manis dan begitu memberikan insp1rasi, demikianlah 3 perkataan yang cukup untuk mengg4mbarkan persepsi ramai orang setelah mendengar pengvmuman bes4r tersebut. Jika dis4ksikan kembali, fasa penghijr4han Neelofa selama bert4hun-tahun ini bukanlah perk4ra yang dilakukan secara terbvru-buru.

Doakan saya ins4n yang penuh kekhilafan ag4r sentiasa istiqamah

Bermula dengan berpak4ian l0ngg4r, mengenakan tudung, sarung kaki dan kini berpurd4h, satu persatu perub4han pos1tif dilakukan oleh aktres ini dem1 memenuhi cara berpak4ian menvrut ag4ma Islam. Pastinya ia bukan satu perj4lanan mudah, maka semalam dia meminta d0a kepada orang ramai sem0ga jiw4nya kek4l istiqamah dalam mencari keredaan daripada Allah Yang Maha Esa.

Terima kasih banyak bantu dalam pencer4han ilmu ag4ma

Dalam pada itu melalui sebuah sesi video live di IG milik rakan baiknya sendiri iaitu Roxi Omar, Neelofa juga menguc4pkan kata-kata terima kasih seb4gai t4nda pengh4rgaan kepada semua orang yang banyak memb4ntunya sep4njang perj4lanan hijr4hnya selama ini. Ini termasuklah PU Rizz yang difahamkam tidak l0kek dalam memberikan pencer4han berkaitan 1lmu-ilmu ag4ma kepada wanita anggun berkenaan.

Sumber : Instagram lofa world , lofa redland, roxiomar & Portal hotfm, Kish Dnia