Allahu. Kis̷ah Ben̷ar M̷ati Dalam Kemal̷ang̷an Ng̷eri Sem̷asa……

Allahu. K!sah Ben4r M4ti H!na Dalam Kemal4ngan Ngeeeri Semaasa Berz!na | Semal4m sew4ktu saya dalam perjalanan pulang, dalam kereta, saya dengar satu cer!ta yang sunggvh dahsy4t. cer!ta ini diceritakan oleh seorang ahhli b0mba dari utara semen4njung. ini kis4h ben4r. Sama-sama kita renungi dan hayati kis4h ini, jad!kan peng4jaran,

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini

Satu hari beliau dan rak4n-r4kan telah mener!ma satu pangg!lan p4lsu berkenaan satu kemal4ngan yang telah berlaku di lebvhraya utara selatan. Oleh kerana untuk menges4hkannya maka beliau dan r4kan2 telah ketemp4t yang dikat4kan oleh pem4nggil namun ti4da apa yang terjadi disana. Dalam perj4lanan pul4ng, w4ktu itu pukul satu pagi, huj4n turun renyai-renyai….

Di satu persimpangan susur keluar dari lebvhraya, mereka tern4mpak sebuah mpv mew4h yang terb4lik dan remuuuk sekali kerana mel4nggar divider yang taj4m…Mereka segera turuun dan mel!hat kemal4ngan itu dengan niaat ingin men0long kir4nya ada yang tersel4mat. Tetapi apa yang mereka s4ksikan sungguuh dahsy4t dan meny4yat h4ti. sesuatu yang tidak tergamb4rkan dahsy4tnya…

Mereka jadi terkeedu, terg4mam, ti4da sep4tah perkataan pun yang dapat menggamb4rkan betapa dahsy4tnya kej4dian itu, sem0ga Allah melinduungi kita semua dari kej4dian yang seumpaama ini. Pem4ndu mpv mew4h itu telah pun m4ti terkulaai di keruusi pem4ndu kerana keced3raan par4h di kep4la. MPV tersebut begitu remuuk seh!ngga bumbuungnya mengh!mpit kesemua pem4ndu dan penump4ng di dal4mnya…

Di bah4gian bel4kang mpv mew4h tersebut terdapat tiga su-suk Tvbuh manuusia. Se0rang waniita dalam empat puluh4n dan dua lelaki dalam dua puluh4n. Tidak terd4pat seur4t benang pun pada tvbuh mereka. bog3l-sebog3lnya. Waniita dan s4lah se0rang lelaki itu dalam kead4an berpeeluukan kep4la mereka pec4h, d4rah menyeembur di mer4ta temp4t, tul4ng rvsuk mereka h4ncur dan tik4m menik4m antara satu sama lain, dahsy4t sekali. tul4ng pung-guung waniita itu pula h4ncur….

Lebih dahsy4t lagi dengan jel4snya mereka lihat z4kar lelaki itu masih di dalam kem4luan wanita itu. L4ngsung mereka tidak dapat dipis4hkan. Lelaaki yang se0rang lagi sed4ng dalam n4zak dengan keced3raan par4h di kep4la, dan sayup-sayup kedeng4ran suaranya mem4nggil.. mummy…. mummy…. mummy…… Tangan pemuda yang melek4t pada perempuan itu masih memegang z4kar lelaki yang n4zak itu….

Ahhli b0mba itu terjeleepuk. tidak pernah dalam h!dupnya terb4yang akan boleh terjumpa kead4an seperti ini. Dengan semangat dari k4wan-k4wan, beliau segeera bangun dan meng4mbil gerg4ji beeesi untuk mem0tong kend3raan yang remuuuk itu. Mereka mesti mel4kukannya secepat mungkiin, sebelum kej4dian yang mem4lukan itu dil!hat oleh orang ramai….

Sumber Asal

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini