Allahu Malapet4ka buat negara – 96K wanita gugvrkan jan1n setiap tahun, punc4 ut4ma adalah Z1NA

Allahu Malapet4ka buat negara – 96K wanita gugvrkan jan1n setiap tahun, punc4 ut4ma adalah Z1NA| Diangg4rkan seramai 96,000 wanita menj4lani penggvguran jan1n setiap tahun di Malaysia (FRHAM).
Ada sebany4k 240 klinik yang menaw4rkan penggvguran jan1n di selurvh negara (RRAAM). Sebany4k 50-55,000 kes bayi tid4k s4h taraf dilah1rkan di Malaysia (JPN).

Sebany4k 1010 k3s bvang bayi dilap0rkan di antara 2010-April 2019 (atau 100 k3s setahun) – (PDRM)
Semua angk4 ini mempunyai sumber dari institusi rasmi yang berdaftar di Malaysia. Punva utamanya adalah Z1NA yang berlelvasa.

Sej4k dahulu tel4h saya suarakan benc4na sosial atau mal4petaka sosial negara, namun tidak kelih4tan mendapat sambvtan dari kal4ngan pem1mpin negara. Pelbagai cubaan telah dius4hakan. Semoga Allah selam4tkan raky4t dan negara ini.

Kredit; Dr Zainurrashid

_________________________
Baca Lagi artikel menarik dibawah

Doa Mahu Ny4wa Ibu Dit4rik Seakan ‘Makbul’, G4dis Belajar Reda Lepas 7 Tahun

Allahu, Doa Mahu Ny4wa Ibu Dit4rik Seakan ‘Makbul’, G4dis Belajar Reda Lepas 7 Tahun | Kehad1ran seorang insan bergelar emak adalah anugerah yang ter1ndah dalam h1dup. Siapalah kita t4npa wanita ini? Jadi sementara mereka masih ada, harg4i dan jagalah dia seh1ngga akh1r hay4t. Seperti kisah seorang perempuan ini yang diber1 kesemp4tan untuk berb4kti kepada si ibu seb3lum wanita itu ‘p3rgi’ untuk sel4manya.

Penat dan sedih melihat keperitan ditanggung ibu yang menghidap kanser tahap 4

Menerusi satu perk0ngsian di laman Twitter oleh @hazidajimmy, gad1s tersebvt pern4h mend0akan yang hal yang tid4k baik kepada ibunya. Bukan ker4na benc1, tapi dek ker4na sudah penat mel1hat keper1tan yang dit4nggung wanita berumur itu set3lah dis4hkan mengh1dap k4nser tah4p empat.

Baca Artikel Penuh —> Disini