Amalkan Bacaan Selawat Nariyah

Kongsi Dan Amalkan Bacaan Selawat Nariyah, Khasiat Dan Sejarahnya | Keberadaan Selawat Nariyah memang menjadi kontroversi tersendiri di kalangan umat Islam.

Ada yang mengatakan itu bid’ah, syirik dan sebagainya. Tapi di berbagai daerah selawat Nariyah ini biasa jadi amalan banyak orang Islam. Selawat Nariyah ini sering disebut sebagai selawat Tafrijiyah juga.

Bagi saya pribadi, apa pun bentuknya, sebuah selawat adalah bentuk pemuliaan dan sanjungan kita kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Ada banyak sekali bacaan selawat yang ditujukan untuk baginda Nabi. Misalnya selawat tausi’ul arzaq dan selawat lain yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesedihan.

Disebutkan dalam kitab Khozinatul Asror (hlm. 179) bahawa, “Salah satu selawat yang mustajab ialah Selawat Tafrijiyah Qurthubiyah, yang disebut orang Maroko dengan Selawat Nariyah kerana jika mereka (umat Islam) mengharapkan apa yang dicita-citakan,

Atau ingin menolak yang tidak disukai mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca selawat nariyah ini sebanyak 4444 kali, tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat (bi idznillah)”.

Inilah bacaan selawat nariyah yang terkenal itu :

Bacaan Selawat Nariyah Arab

Bacaan Selawat Nariyah, Khasiat Dan Sejarahnya

Bacaan Selawat Nariyah Latin

“Allohumma sholli shollatan kamilah wa sallim salaman. Taman ‘ala sayyidina Muhammadiladzi tanhallu bihil ‘uqodu wa tanfariju bihil kurobu. Wa tuqdhobihil hawa iju wa tunna lu bihiro ‘ibu wa husnul khowatim wa yustaqol ghomawu biwaj hihil kariim wa ‘ala aalihi washosbihi fii kulli lamhatin wa hafasim bi’adadi kulli ma’luu mi laka ya robbal ‘aalamiin”

Artinya : “Ya Allah Tuhan Kami, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan dilepaskan dari segala kesusahan,

Ditunaikan segala macam hajat, tercapai segala keinginan dan khusnul khotimah, dicurahkan rahmat dengan berkah pribadinya yang mulia. Kesejahteraan dan keselamatan yang sempurna,

Semoga Engkau limpahkan juga kepada para keluarga dan sahabatnya setiap kedipan mata dan hembusan nafas, bahkan sebanyak pengetahuan Engkau, Ya Tuhan semesta alam”

“Selawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni ; Dan imam Dainuri memberikan komentarnya :

Siapa membaca selawat ini sehabis solat (Fardhu) 11 kali digunakan sebagai wiridan maka rezekinya tidak akan putus, disamping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya”.

Hadits riwayat Ibnu Mundah dari Jabir mengatakan : Rasulullah SAW bersabda : “Siapa membaca selawat kepadaku sehari 100 kali (dalam riwayat lain) :

Siapa membaca selawat kepadaku 100 kali maka Allah SWT akan mengijabahi 100 kali hajatnya ; 70 hajatnya di akhirat, dan 30 di dunia..”

Dan hadits Rasulullah SAW yang mengatakan ; Perbanyaklah selawat kepadaku kerana dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. Demikian seperti tertuang dalam kitab An-Nuzhah yang dikutib juga dalam Khozinatul Asror.

Diriwayatkan juga Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan selawat dan salam dan dia akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan selawat tadi.

Seperti tersebut dalam hadits, beliau bersabda : Hidupku, juga matiku, lebih baik dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan, amal-amal kalian disampaikan kepadaku, jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah, tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada Allah.

Hadits riwayat Al-Hafizh Ismail Al-Qadhi, dalam bab Selawat ‘Ala An-Nary. Imam Haitami menyebutkan dalam kitab Majma’ Az-Zawaid, ia menganggap sahih hadits diatas.

Hal ini jelas bahawa Rasulullah SAW memintakan ampun umatnya di alam barzakh. Istighfar adalah doa, dan doa untuk umatnya pasti bermanfaat. Ada lagi hadits lain : Rasulullah SAW bersabda :

“Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku kecuali Allah akan menyampaikan kepada rohku sehingga aku boleh mennjawab salam itu”. (HR Abu Dawud dari Abu Hurairah. Ada di kitab Imam An-Nawawi, dan sanadnya shahih)

Bagi anda yang tidak setuju dengan adanya shalawat Nariyah ini, silahkan saja. Namun jangan sampai terlalu jauh mengatakan para pengamalnya sebagai Syirik atau Bid’ah.

Ada banyak sekali hal yang tidak kita ketahui tentang agama ini. Mungkin saja anda juga tidak benar dengan pendapat anda.

Sejarah Selawat Nariyah
Selawat Nariyah adalah sebuah selawat yang disusun oleh Syekh Nariyah. Syekh yang satu ini hidup pada jaman Nabi Muhammad sehingga termasuk salah satu sahabat nabi. Beliau lebih menekuni bidang ketauhidan.

Syekh Nariyah selalu melihat kerja keras nabi dalam menyampaikan wahyu Allah, mengajarkan tentang Islam, amal saleh dan akhlaqul karimah sehingga syekh selalu berdoa kepada Allah memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk nabi.

Doa-doa yang menyertakan nabi biasa disebut selawat dan syekh nariyah adalah salah satu penyusun selawat nabi yang disebut selawat nariyah.

Suatu malam syekh nariyah membaca selawatnya sebanyak 4444 kali. Setelah membacanya, beliau mendapat karomah dari Allah.

Maka dalam suatu majelis beliau mendekati Nabi Muhammad dan minta dimasukan syurga pertama kali bersama nabi. Dan Nabi pun mengiyakan.

Ada seseorang sahabat yang cemburu dan lantas minta didoakan yang sama seperti syekh nariyah. Namun nabi mengatakan tidak boleh kerana syekh nariyah sudah minta terlebih dahulu.

Mengapa sahabat itu ditolak nabi? dan justru syekh nariyah yang boleh? Para sahabat itu tidak mengetahui mengenai amalan yang setiap malam diamalkan oleh syekh nariyah yaitu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan nabinya.

Orang yang mendoakan Nabi Muhammad pada hakekatnya adalah mendoakan untuk dirinya sendiri kerana Allah sudah menjamin nabi-nabiNya sehingga doa itu akan berbalik kepada si pengamalnya dengan keberkahan yang sangat kuat.

Jadi nabi berperan sebagai wasilah yang bisa melancarkan doa umat yang berselawat kepadanya. Inilah salah satu rahasia doa/selawat yang tidak banyak orang tahu sehingga banyak yang bertanya kenapa nabi malah didoakan umatnya?

Untuk itulah jika kita berdoa kepada Allah jangan lupa terlebih dahulu berselawat kepada Nabi SAW karena doa kita akan lebih terkabul daripada tidak berwasilah melalui berselawat.

Inilah riwayat singkat selawat nariyah. Hingga kini banyak orang yang mengamalkan selawat ini, tak lain karena meniru yang dilakukan syekh nariyah.

Dan ada baiknya selawat ini dibaca 4444 kali karena syekh nariyah memperoleh karomah setelah membaca 4444 kali. Jadi jumlah amalan itu tak lebih dari itba’ (mengikuti) ajaran syekh.

Agar bermanfaat, membacanya harus disertai keyakinan yang kuat, sebab Allah itu berada dalam prasangka hambanya.

Inilah pentingnya punya pemikiran yang positif agar doa kita pun terkabul. Meski kita berdoa tapi tidak yakin (pikiran negatif) maka bisa dipastikan doanya tertolak.

Tonton Video Di Bawah Ini Sampai Habis

Power la dik

Posted by Fingo on Isnin, 17 Februari 2020

Register disini>> Join Now ,Selepas Join download Apps Fingo