Amalkan Membaca Surah Al-Mulk Sebelum Tidur

Amalkan Membaca Surah Al-Mulk Sebelum Tidur Banyak Manfaatnya | Al-quran merupakan salah satu bukti kebesaran Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW.

Kitab suci umat Islam ini berisikan petunjuk-petunjuk bagi kehidupan manusia bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Termasuk di dalamnya surah Al-Mulk, yaitu sebuah surah ke-67 dan terdiri dari 30 ayat.

Surah yang terletak pada juz ke-29 ini memiliki banyak keutamaan. Hal inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW senantiasa mengamalkannya sebelum beliau tidur.

Terdapat 4 keutamaan yang boleh kita peroleh bila merutinkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Salah satunya terhindar dari siksa kubur.

Sungguh sangat luar biasa bukan ? Penasaran apa saja keutamaan lainnya yang tidak kalah dahsyatnya ? Simak penjelasannya berikut ini.

1. Terhindar dari siksa kubur
Keutamaan pertama yang boleh didapatkan bila rutin mengamalkan surah Al-Mulk sebelum tidur adalah terhindar dari siksa kubur.

Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW bahawa siapa saja yang mengamalkan surah Al-Mulk, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadits disebutkan bahawa, “Telah menceritakan pada kami ‘Ubaidullah bin ‘Abdil Karim, ia berkata, telah menceritakan pada kami Muhammad bin ‘Ubaidillah Abu Tsabit Al Madini, ia berkata,

Telah menceritakan pada kami Ibnu Abi Hazim, dari Suhail bin Abi Sholih, dari ‘Arfajah bin ‘Abdul Wahid, dari ‘Ashim bin Abin Nujud, dari Zarr, dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia berkata,

“Barangsiapa membaca “Tabarokalladzi bi yadihil mulk” (surah Al Mulk) setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur.

Kami di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menamakan surah tersebut “al Mani’ah” (penghalang dari siksa kubur). Dia adalah salah satu surah di dalam Kitabullah.

Barangsiapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan.” (HR. An Nasai dalam Al Kabir 6/179 dan Al Hakim. Hakim mengatakan bahawa sanad hadits tersebut shahih).”

2. Diampuni dosanya
Keutamaan kedua yang boleh didapatkan adalah diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Ada surah dari Alqur’an yang terdiri dari 30 ayat,

Surah tersebut dapat memberikan syafa’at bagi ‘temannya’ (yakni orang yang banyak membacanya) sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu: Surah Tabarokalladi bi yadihil mulk“. (HR. Abu Dawud dengan redaksinya,

Diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadits tersebut sohih dan telah di-sohih-kan oleh Ibnu Hibban, al-Hakim, dan adz-Dzahabi, sedangkan at-Tirmidzy dan Albani menghasankannya).”

Kemudian Anas bin Malik pun mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ada surah dari Alqur’an yang terdiri dari 30 ayat,

Surah tersebut dapat memberikan syafa’at bagi ‘temannya’ (yakni orang yang banyak membacanya) sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu:

Surah Tabarokalladi bi yadihil mulk“. (HR. Abu Dawud dengan redaksinya, diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya.

Hadits tersebut sohih dan telah di-sohih-kan oleh Ibnu Hibban, al-Hakim, dan adz-Dzahabi, sedangkan at-Tirmidzy dan Albani menghasankannya).”

3. Menjauhkan diri dari maksiat
Kemudian keutamaan ketiga yang boleh didapatkan adalah menjauhkan diri dari kegiatan maksiat.

Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat bahwasanya orang yang taat kepada Allah SWT ialah orang yang tetap taat sekalipum tidak ada orang yang melihatnya.

“Mereka itu takut pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan, mereka pun lebih taat lagi pada Allah” ( QS Al Mulk : 12 )

4. Menjadikan diri sebagai orang yang bertawakal
Keutamaan terakhir yang bisa didapatkan ialah m enjadikan diri sebagai orang yang bertawakal.

Tawakal bukan berarti hanya berserah diri kepada Allah SWT, namun diiringi dengan bekerja dan usaha. Hal ini terdapat dalam surah Al Mulk ayat 15.

Sebagaimana disebutkan bahwa Allah SWT berfirman bahwa, “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya.” (QS. Al Mulk: 15).”

Demikianlah 4 ulasan mengenai keutamaan mengamalkan surah Al-Mulk sebelum tidur. Namun perlu diingat bahawa keutamaan ini dapat diperolehi jika tekun dan rajin setiap hari,

Terutama diwaktu malam menjelang tidur. Semoga dengan mengetahui hal ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Aamiin.

Tonton Video Di Bawah Ini Sampai Habis

Power la dik

Posted by Fingo on Isnin, 17 Februari 2020

Register disini>> Join Now ,Selepas Join download Apps Fingo