Ambik P̷istol ka Kenapa Simp4n Rak4mann Dua Ind̷ividu Ini Buat Kaca̷u

Ambik Plstol ka Kenapa Simp4n Rak4mann Dua Ind1vidu Ini Buat Kacav | Menerusi rakaman dari posting terkini dari hantaran facebook InfoRoadblock JPJ/Polis dilihat beberapa ind1vidu membuat kacav dan blsing di kawasan Plaza Tol Slim River.

Ringkasan Kess

Pada 16.10.2020 jam lebih kurang 0330hrs semasa pengadu bersama L/Kpl 186XXX tugas MPV Zon C terima ar4han dari DCC Muallim menyat4kan ada sekumpvlan lelaki Indla sedang mabvk dan bvat blsing dengan memasang music dengan kvat di Plaza Tol Slim River.

Pengadv samp4i l0kasi namp4k (4) (L) indla dipercayal mabbk dan buat blsing berada di luar kend3raan jenis Perodua Alza w4rna putih no. pend4ftaran JTF XXXX dan tidak mem4kai pelltup muka sem4sa berada di temp4t aw4m.

Pengadv bersama L/Kpl 186XXX telah beri naslhat supaya beredar dan jangan buat blsing dan minta kad pengenalan mereka untuk tujvan pemerlksaan.

Mabuk Dan Menghalang Penjawat Awam Menjalankan Tugas

𝐌𝐚𝐤𝐥𝐮𝐦𝐚𝐧 𝐓𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐩𝐚𝐧 (𝟒)(𝐋) 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐤𝐚𝐰𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐓𝐨𝐥 𝐒𝐥𝐢𝐦 𝐑𝐢𝐯𝐞𝐫 Ringkasan Kes: Pada 16.10.2020 jam lebih kurang 0330hrs semasa pengadu bersama L/Kpl 186XXX tugas MPV Zon C terima arahan dari DCC Muallim menyatakan ada sekumpulan lelaki India sedang mabuk dan buat bising dengan memasang music dengan kuat di Plaza Tol Slim River. Pengadu sampai lokasi nampak (4) (L) india dipercayai mabuk dan buat bising berada di luar kenderaan jenis Perodua Alza warna putih no. pendaftaran JTF XXXX dan tidak memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam. Pengadu bersama L/Kpl 186XXX telah beri nasihat supaya beredar dan jangan buat bising dan minta kad pengenalan mereka untuk tujuan pemeriksaan.Tiba-tiba telah datang (2) orang daripada mereka mengamuk dan menyerang pengadu dengan menolak serta mengeluarkan kata-kata kesat (LANCAU LU POLIS!!! PUKIMAK POLIS!!!) berulang kali terhadap pengadu dan menghalang pengadu menjalankan tugasnya yang disaksikan L/Kpl 186XXX.Pengadu telah memberikan amaran kepada kedua-dua lelaki India supaya menjauhi pengadu tetapi tidak diendahkan. Untuk mempertahankan diri pengadu mengeluarkan pistol dari holster yang diletak di sisi dan arahkan 2 lelaki India tersebut supaya menjauhi pengadu untuk keselamatan diri. Pada masa yang sama salah seorang daripada lelaki India tersebut telah buat rakaman video dengan tujuan untuk provokasi. Pengadu telah mengarahkan supaya tidak membuat rakaman tetapi masih juga membuat rakaman dengan niat untuk menjatuhkan imej pengadu sebagai anggota Polis yang sedang bertugas.Pada masa yang sama pengadu telah dibantu oleh anggota dari unit peronda lebuhraya Kpl 128XXX dan Kpl 143XXX yang telah menyaksikan kejadian tersebut. Pengadu tangkap kesemua lelaki India dan bawa balik ke Balai Polis Slim River untuk tindakan selanjutnya. Hak-hak yang telah diperuntukkan dibawah Sek 28A KPJ diterangkan dalam bahasa Malaysia yang mudah difahami dan diakui faham. Sekian.#inforoadblock

Posted by Info Roadblock JPJ/POLIS on Jumaat, 16 Oktober 2020

Tiba-tiba tel4h dat4ng (2) orang daripada mereka mengamvk dan menyrang pengadv dengan men0lak serta mengeluarkan kata-kata ksat (LANCAv Lv POLIS!!! PvKIMAK P0LIS!!!) bervlang kali terhadap pengadv dan mengh4lang pengadv menjal4nkan tvgasnya yang dis4ksikan L/Kpl 186XXX.

Pengadv telah memberikan am4rran kepada kedua-dua lelaki tersebut supaya menjavhi pengadv tetapi tidak dlend4hkan.

Untuk memperthankan diri pengadv mengeluarkan pist0l dari h0lster yang diletak di sisi dan arahkan 2 lelaki Indla tersebvt supaya menjavhi pengadu untuk keselmatan dlri.

Pada masa yang sama salah seorang daripada lelaki Indla tersebut telah buat rakman vide0 dengan tujvan untuk pr0vokasi.

Pengadv telah mengrahkan supaya tidak membuat rak4mann tetapi masih juga membuat rak4maan dengan nlat untuk menjatvhkan lmej pengaduv sebagai angg0ta P0lis yang sed4ng bertvgas.

Pada masa yang sama pengadv telah dib4ntv oleh angg0ta dari vnit per0nda lebvhraya Kpl 128XXX dan Kpl 143XXX yang telah meny4kslkan kejadlan tersebvt.

Pengadv tangkp kesemva lelaki tersebvt dan bawa balik ke Balai P0lis Slim R1ver untuk tlndakan selanjvtnya. Hak-hak yang telah dipervtnukkan dibawah Sek 28A KPJ dlter4ngkan dalam bahasa Malaysia yang mvah dlfahami dan diakvi faham. Sekian.

Komen Orang Ramai

Germnya.. Abang polis tu penybar.. Rasa macam nak ballng batv je kat diorang… Penybar macam ni memang penjn4yah pjak kepala la…Dirang saja nak prvoke p0lis, kalau p0lis tu tak sbar, tmbak gna pstol, nanti diorang bellt cerlta lain pulak.

Sudah tiba masa pihak berkvasa kena tegs.. semakin nail glla rakyat nie xda pandai menghormati pihak berkvasa..nanti suatu hari dapat sbsah cari jga polis.

Krang ajr…t0uch b0dy penjawat awam….ser4gam polis di tarik dan di buka sewenang wenangnya oleh peslah.

Tahniah abg polis sbb mempunyai tahap ksabaran yang tlnggi.

Ya allah..kalo lah anggote tuu ayah sy svami sy ke memg nangls tngok video nih..rislko sngt..terbayang tuu amek plstol tmbak polis tuu..moge allah selalu mellndungi barlsan hadapan negara..aaminnn.

Sumber: mysumber

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini