An̷ak Tertuk̷ar Sejak Lah̷ir, Tak S̷angka Lepas 20 Tahun Jadi Roommate Universiti

An4k Tertuk4r Sejak Lah1r, Tak S4ngka Lepas 20 Tahun Jadi Roommate Universiti | Setiap pus4t perub4tan sering menyediakan perkh1dmatan yang terbaik dan juga profes1ional. Walau bagaimanapun, tidak berm4kna boleh lari daripada buat kesil4pan seperti ins1den tertuk4r b4yi.

Tertuk4r anak selepas 20 tahun…tak s4ngka bila masuk universiti jadi roommate

Baru-baru ini, syar1kat Sam Masri & Associates telah berk0ngsi kis4h yang melib4tkan ins1den tertuk4r anak selama 20 tahun. Men4riknya lagi, kis4h ini terb0ngkar apabila kedua-dua remaja berken4an ditakd1rkan menjadi roommate sew4ktu mend4ftar di universiti sama.

Pel1k kenapa muka tak sama dengan parents tapi kawan yang ir4s…t4rikh & temp4t lah1r pun sama

Tak cukup dengan itu, anak yang tertuk4r berken4an turvt pel1k meng4pa muka tem4n seb1lik lebih ir4s dengan ibu bap4nya. Susvlan itu, mereka berdua telah lakvkan ujian DN4 sekali gvs terbvktilah bahawa ins1den ters4lah b4yi pertuk4ran berlaku. Selain bertemu pih4k keluarga, pegu4m yang diam4nahkan juga akan menel1ti und4ng-und4ng bagi memb4ntu semua pih4k yang terl1bat.

Dengar macam sin3tron, tapi real1tinya banyak yang terj4di

Untuk penget4huan ramai, kej4dian seperti ini telah banyak berl4ku tak kiralah di dal4m mahupun lu4r neg4ra. Kebany4kannya berpvnca akib4t kecu4ian pih4k pus4t perub4tan yang mengvruskan setiap b4yi yang baru l4hir. Malah, ind1vidu sert4 keluarga terl1bat juga boleh menvntut g4nti rug1 at4s pelbagai kes4n yang telah berl4ku.

Sumber: Facebook Sam Masri & Associates , Kish Dnia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini