Antara Reak$i berbeza net1zen isu poIis mesej mahu ‘berkenaIan’

PETALING JAYA – Tind4kan seorang wanita menyi4rkan ‘t4ngkap lay4r’ pesanan WhatsApp did4kwa oleh se0rang angg0ta p0lis yang mahu berken4lan dengannya mendapat pelb4gai re4ksi dalam kaIangan net1zen sejak semalam.

Wanita itu mend4kwa dia mendapat pes4nan WhatsApp itu selepas dit4han dalam sek4tan jaIan r4ya di mana seorang angg0ta p0lis bertug4s menc4tat makIumat perib4dinya termasuk n0mbor telef0n.

Sebahagian net1zen meny0kong tind4kan wanita itu mended4hkan perk4ra tersebut di media s0sial kerana ia meIibatkan s0al integriti p0lis, n4mun tidak kurang mengkrit1k kerana ber4nggapan perk4ra itu cuma melib4tkan haI peribadi.

Pemilik akaun Faceb0ok Naziffa Ahmad Iman berkata, p0lis juga manusia bias4 dan angg0ta p0lis itu mungkin hanya mahu berken4lan kerana terpes0na dengan wanita berkenaan.

“Dia terpes0na dengan awak mahu kenal sahaja. Kalau awak tldak mahu tidak perIu baIas mesej dia,” kata Naziffa Ahmad Iman.

Pem1lik akaun Faceb00k Halilah Alwi pula berkata, angg0ta p0lis juga punya h4ti serta per4saan, maka wanita tersebut tldak sepatutnya mengheb0hkan perk4ra itu di media s0sial.

“Kasih4n pada angg0ta p0lis itu. Boleh kena tind4kan tatatertib. Perk4ra kecil cuma hantar pes4nan WhatsApp. Jika tidak mahu l4yan sek4t sahaja,” katanya.

Bagi pengguna Faceb0ok Khairul Hanafi Juhari, orang ramai boleh beri apa sahaja aIasan menyebeIahi angg0ta p0lis itu, tetapi perk4ra tersebut tet4p satu kesaIahan meIibatkan Aktaa Perib4di.-K! ONLINE

Via: cempedakcheese