Bagi Pengem̷ar Mengunyah Ais Itu Merupakan T̷anda Anda Bak̷al Mengh̷adapi Mas̷alah Ber̷at

Bagi Pengem4r Mengunyah Ais Itu Merupakan T4nda Anda Bak4l Mengh4dapi Masa.lah Be.rat | Walaupun tidak mempvnyai sebarang faedah, ramai orang masih mempunyai tabi4t mengunyah air b4tu. Walaupun sif4tnya ker4s dan terlalu sejvk seh1ngga boleh membu4tkan g1gi kita ter4sa ngilu, perbu4tan itu seringkali dibuat t4npa sedar apalagi kalau sudah terbi4sa sej4k sekian lama. “Jangan dis4ngka air yang ten4ng ti4da bu4ya”. Itulah peribah4sa Melayu yang sesuai diber1kan kepada penguny4h ais teg4r. Tahukah anda bah4wa terdapat kebvrukan lain di sebalik tabi4t berkenaan?

Ketag1han ais ada ka1tan dengan mas4lah ment4l

Menerusi inf0rmasi yang pernah dided4hkan oleh portal Hello D0ktor, ketag1han untuk mengunyah air batu turvt dikenali dengan istllah ‘pagophabia’. Jangan terk3jut kerana rupanya, kegi4tan itu mempunyai ka1tan dengan kesih4tan ment4l. Gejala ganggvan makan yang turvt digelar ‘pica’ ini juga ditemvkan dalam mas4lah speciality seperti autisme mahupun skizofenia. Siapa meny4ngka tek4nan peras4an yang dihad4pi sese0rang turvt mempeng4ruhi ketag1han terh4dap pepejal itu.

Bahk4n menvrut satu laman web kesih4tan juga, seorang pak4r perub4tan mended4hkan bah4wa ia pet4nda kepada mas4lah anaemia iaitu kukurangan red bl0od cells ataupun hemoglobin. Situasi itu turvt menyeb4bkan berlakunya kris1s kekurangan z4t besi dalam bad4n. Ia sekali gvs membuatkan seseorang mahu mengvnyah sebarang jen1s sumber makanan yang ti4da nilai nutrisi.

P0rtal My Health juga menyenaraikan beberapa kes4n samp1ngan yang boleh diket4hui apabila anda mengh4dapi anaemia iaitu seperti cepat mer4sa lesu, kul1t menjadi puc4t, susut berat bad4n serta denyut jantvng sem4kin laju. Jika ia terus mel4rat, mas4lah berkenaan m4mpu mengundang situ4si lebih ser1us seperti keg4galan fungs1 jantvng mahupun menjej4skan tumbesaran b4yi dalam kandvngan buat ibu h4mil.

Sumber : Hello Doktor, Vitdaily, My Health

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini

/>