Baru T̷ahu Takde Lub̷ang”-Tak Pern̷ah Dat̷ang H̷aid, Wanita Jangan Abai Risik0 MRKH

“Konon Baru Tahu Takde Lub4ng”-Tak Pern4h Dat4ng Ha1d, Wanita Jangan Abai Risik0 MRKH | Peng4sas MRKH (Mayer Rokitanstky Kuster Hauser) Malaysia bernama Wani Ardy pern4h mended4hkan mengenai sindr0m berkenaan seh1ngga membuka mat4 ramai sebelum ini. Untuk penget4huan semua, kead4an yang hanya berlaku kepada 1 dalam 4000-5000 wanita itu menyeb4bkan seseorang tidak didat4ngi ha1d kerana dilah1rkan t4npa rah1m. Bahkan mereka tidak berkem4mpuan untuk ham1l dan melah1rkan zur1at sendiri. Namun bagi wanita tab4h ini, dug4an berkenaan bukanlah asb4b untuk dia terus berpvtus asa dengan keh1dupan sendiri.

Esok nak nikah baru check..Lub4ng bukan boleh buat sehari dua

Demi member1kan kesed4ran aw4l kepada orang wanita di luar sana mengenai sindr0m MRKH, Wani menit1pkan satu pes4nan panj4ng di ruangan Twitternya. Dalam nad4 teg4s, dia berh4rap gol0ngan wanita lebih prih4tin terh4dap kesih4tan sendiri khusvsnya melib4tkan masalah dal4man perempuan. Pers1s pribahasa Melayu berbunyi “jangan dah terh4ntuk baru nak terng4dah”, antara point yang ditek4nkan adalah tent4ng keperlvan berjumpa dengan pak4r sek1ranya per1od tak kunjvng tiba mesk1pun sudah men1ngkat dew4sa.

Body awak kena jaga dulu…Benda boleh fix

Maklvmat mengenai raw4tan MRKH yang dided4hkan oleh Wani mungk1n ag4k rumit untuk difah4mi secara terus. Akan tetapi, tujvan membuat raw4tan sepert1 itu bukanlah kepu4san hat1 ‘Encik Suami’ sem4ta-mat4. Bahk4n ia lebih kepada kepent1ngan menj4ga kesih4tan diri seb4gai se0rang wanita.

Sumber : Twitter Wani Ardy. Kish Dnia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini