Bek̷as Pelumb̷a Moto Kini Jadi Penghantar Makanan Demi Rezeki Yang H̷alal

Bek4s Pelum.ba Moto2 Kini Jadi Penghantar Makanan Demiii Rezeki Yang H4lal | Di z4man seerba tidak meneentu ini, pelb4gai kiisah menariiik dan meny4yat hati yang kita dengar. Ada orang dibu4ng kerja, manakala yang lain pula terheenti puuunca pencarian. Semua dise.babkan wa.bak C0VID-19.

Keesan ini bukan sahaja meniimpa orang kebanyakan, ia juga tuurut meniiimpa beekas peluumba Moto2 negara, Azlan Shah Kamaruzaman yang kini berkecimpung dalam biidang penghantar makanan.

Dia yang ditemur4mah oleh Harian Metr0 meneg4skan bahawa dia senaaang melakukan pekerjaan ini kerana boleh menungg4ng mot0sikal, sebuah kendeeeraan yang sudah menjadi kebi4saan dan miiinat bagi se0rang peluuumba.

Bagaimana Tercetuusnya Idea?
Umum tahu bahawa sejak wa.bak C0VID-19 menye.rang neegara pada awal tahun ini, kebany4kan aktiiiviti suukan telah direh4tkan bagi mengha.lang penu.laran wa.bak C0VID-19.

Disebabkan lara.ngan ini, Azlan telah memilih jalan lain bagi meneruskan kerjayanya dengan membantu perniagaan keluarganya, Santai Brooo, yang menjual nasi ayam penyet.

Idea untuk menjadi pengh4ntar makanan mula tercet0s selepas negara berada di bawah Periintah Kawalan Perger4kan (PKP) dan kebany4kan r4kyat Malaysia dila.rang untuk keluar daripada rumah.

Jadi daripada situ dia mula bertanya pada dirinya mengapa tidak dia menjadi ‘budak pengh4ntar’ makanan ke rumah pel4nggan

Melalui temubual dengan Harian Metr0, Azlan akui bahawa dia tidak malu menjadi penghantar makanan. Baginya, apa sahaja kerja yang memberikan rezeki yang halal dan membuatkan dia gembira, dia bersedia.

Lebih manis lagi katanya, sep4njang menjadi pengh4ntar makanan, ada sebah4gian dariiipada pemiiinat yang memiiintanya untuk mengh4ntar sendiri makanan terseebut kerana mereka mahu berjuumpa dengannya secara berhad4pan.

Dia tuurut bersyukur dengan rezeeki yang melimp4h, pemiinat yang sentiiiasa memberi sok0ngan dan permiiintaan yang diteriiima juga amat mengg4lakkan.

Dia yang kini bersama pasuukan Onexox Tkkr SAG Team dalam saingan cub prix tuuurut berk0ngsi har4pan agar semua r4kyat Malaysia dapat keluar daripada keesan ekon0mi yang dih4dapi seejak wa.bak C0VID-19 mel4nda negara.

Baginya, masalah yang meniiimpa raky4t Malaysia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihad4pi, naamun dia percaaya baaahawa kita maaampu untuk mengh4runginya bersama-sama. – Sumber & foto dipetik dari The v0cket

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini