Berkerja Tapi G̷aji Tak Dibay̷ar, Keluarga Ini Jalan K̷aki Balik Kampung Dari Tg Malim Ke Bentong

Berkerja Tapi G4ji Tak Dibay4r, Keluarga Ini Jalan K4ki Balik Kampung Dari Tg Malim Ke Bentong | Jalan k4ki dari Tg Malim, Perak ke Bent0ng Pahang! Mungkin agak must4hil dan meng3jutkan namun itulah yang terp4ksa dihad4pi oleh sekelu4rga orang as4l ini.

Menerusi perk0ngsian di laman Twitter, @dniaphantom mencer1takan bagaimana bapanya terjvmpa dengan keluarga berken4an yang sedang berj4lan k4ki untuk pulang ke Bent0ng dari Tanjung Malim.

Menvrut beliau, keluarga itu terp4ksa berjalan k4ki untuk pulang ke kampung halaman selepas mend4kwa tidak dib4yar g4ji oleh majik4nnya sej4k tiga hari lalu.

“Aku sangat tersentvh, ayah aku terseremp4k dengan Orang Asl1 ni. Sekeluarga jal4n k4ki dari Tanjung Malim ke Bent0ng.

“Google (Maps) tadi kalau jalan kaki 23 jam baru samp4i. Katanya ti4da duit sebab b0s tak bay4r g4ji dah tiga hari,” k0ngsinya.

“Ayah saya tanya nak ke mana semua yang dia boleh cak4p kedeng4ran seperti t0ng t0ng macam tu jadi ayah cuba tek4 yang mereka ini nak ke Bent0ng dan rupanya betul.

“Kemud1an dapat tahu lelaki itu ada isteri dek4t Bent0ng dan anak dia dua orang pula duduk dek4t Kuala Lipis dan kerja dekat s4na. B0s dia pula tak bay4r g4ji dia call tiga hari dah tak jaw4b. ”

Menyed4ri perj4lanan yang bak4l dilalui itu ag4k jauh, bapanya kemvdiannya menump4ngkan keluarga berken4an menggun4kan kereta.

Bukan sahaja menump4ngkan keluarga ters3but, mal4h bapanya difahamkan turvt member1kan b4ntuan berupa makanan dan w4ng ringgit.

Dalam perkemb4ngan terb4ru yang dik0ngsikan beliau di Twitter, bapanya itu difahamkan telah menurvnkan keluarga berkenaan berh4mpiran sek4tan jalan r4ya di berh4mpiran Gent1ng Highlands.

Bapanya juga difahamkan telah mem4klumkan kepada angg0ta p0lis mengen4i situ4si keluarga itu sebelum meningg4lkan mereka.

Perk0ngsian daripada Dania itu seh1ngga kini sudah pun mendapat lebih 5,000 perk0ngsian di Twitter dengan r4ta-rat4 netizen melu4hkan rasa simp4ti terh4dap keluarga berken4an.

Sumber: yoy via Ttk

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini