“C̷ikgu tu ayah saya” Law̷atan Sek0lah Ke Pnjra Bertukar Menjadi Piilu Bila Terjumpa Ayahnya Se0rang B̷anduan

M0men menyyat hati ini mampu merntunkan h4ti sesiapa sahaja yang melihatnya. Romb0ngan sek0lah yang bertujuan untuk memberi kesed4ran kepada para pelajar bertukar kepada perjumpaan menyyat hati apabila salah seorang b4ndu4n tersebut merupakan bapa k4ndung kepada salah seorang muriid yang mengunjungi law4tan penjar4 terbabit.

M0men tragls ini ditulis melalui cat4tan salah seorang peg4wai pasuk4n Jam Banjeud Rayong, sebuah org4nisasi yang menguruskan law4tan berunsuur pendiidikan dan rekreasi untuk sek0lah dan firma.

Ketika law4tan tersebut, salah seorang daripada pel4jar tersebut dilihat tiiba-tiiba berdiri teg4k sambiil men4tap salah seorang b4ndu4n dan menitiiskan aiir maata.

“Saya mula menyedari ada aiir m4ta meng4lir jatvh ke muka muriid berkenaan. Saya tuurut peliik kerana b4nduan itu juga turut menangls.” Jadi saya pun bertanya budak lelaki berkenaan, apa yang telah berlaku?” Muriid itu menj4wab, “ciikgu, tu ayah saya.”

Terk3jut dengan kenyat4an pel4jar tersebut, Arom sel4ku salah seorang peg4wai romb0ngan yang bertug4s meminta izin penjra wrden bagi membenarkan mereka berjumpa. “Sambiil men4ngis mereka berlarl dan memelvk erat masiing-masiing.”

Arom men4mbah, “ayah pel4jar itu tak hentii menclum anaknya sambil memiinta maaf dan menyat4kan rasa rindunya.”

“Bila saya keluar daripada temp4t ini saya akan menjadi orang yang baik. Tol0nglah jadi anak yang baik, anak ku”.

Bapa yang seb4k dengan apa yang berlaku bertanyakan anaknya, “kau malv ke dengan ayah?

Kau malv ke dengan kawan-kawan kau yang tahu ayah dalam penj4ra?” Anaknya l4ntas menj4wab, “tak ayah, saya tak malv langsung.”

Bagi menunjvkkan rasa h0rmat mengikut tradisi Thail4nd, pertemuan itu diakhiri dengan anak itu meltut ke lantai s4mbil memeg4ng kakii ayahnya sambiil mengh4rapkan pertemuan itu bukanlah pertemuan yang ter4khir buat mereka.

Credit artikel majalah harian media Via rentasasia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini