Cad4ngan KeIuarkan RM10,000 Smp4nan KWSP Akaun 1 Dapat Sok0ngan Ram4i

Cad4ngan KeIuarkan RM10,000 Smp4nan KWSP Akaun 1 Dapat Sok0ngan Ram4i | Keraj4an perlu pertlmbangkan cdangan ramai pih4k agar pencarum Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) diben4rkan membuat pengeIuaran seh1ngga RM10,000 secara ‘one-off’ dari akaun 1 mas1ng-mas1ng.

Bek4s Perdana Mnteri, Datuk Seri Najlb Tun Razak berkata, keben4ran itu bertujuan untuk memb4ntu raky4t yang terjejjas bagi kegunaan mnde sak.

Naj1b turvt mencadangkan agar perm0honan tersebut boleh dipertlmbangkan dengan syarat pem0hon juga tandatangan surat aku j4nji untuk berj4nji mencarum semula pengeluaran ‘one-off’ itu dalam temp0h dua tahun akan datang selepas ekon0mi puIih tdak termasuk caruman bulanan biasa.

“Saya nak nasih4tkan bahawa dividen KWSP biasanya lebih tinggi berbnding kadar faedah simp4nan bank dan simp4nan KWSP adalah amat pent1ng untuk usia tua selepas bers4ra.

“Sebab itu, jgn membuat pengeIuaran KWSP jika tiada kegunaan mende sak,” katanya dalam hant4ran di laman Faceb0ok miliknya semalam.

Sebelum ini, kerajaan memben4rkan pencarum KWSP untuk mengeluarkan simp4nan mereka dengan jumlah maksimum RM6,000 dari akaun 2 KWSP menerusi skim i-Lestari.

Dalam pada itu, be kas Mnteri Kew4ngan itu turut menjeIaskan, sy4rat aku j4nji yang dicadangkan itu bukan bertujuan mendessak pencarum membuat bay4ran balik.

“Niat saya adalah untuk menggalakkan pencarum melebihkan simp4nan usia tua sebab dividen KWSP adalah lebih t1nggi.

“Jika tak dapat bayar balik dalam masa dua tahun, tiada penaIti dan KWSP tak boleh buat apa-apa

“Cuma untuk memper1ngatkan pencarum bahawa simp4nan dalam KWSP adalah pent1ng dan akh1rnya akan menguntungkan pencarum,” ujarnya.

Berikut antara re4ksi daripada orang ramai yang brsetuju dengan cad4ngan tersebut.

Sumber: K! Online