Dihent̷am TreIer Waktu Repair Jalan, W̷arga Emass Reda Tangan Dip0tong Sampai Siku

Setiiap pekerj4an yang dilakukan pastii saja mempunyai risik0 tersendiiri. Walaupun kita mungkin sudah berh4ti-hatii tapi mal4ng tak berb4u apabila ia mungkin berpvnca akiibat kecu4ian orang lain pula. Begitulah n4sib yang meniimpa se0rang w4rga ema’s selepas terliibat dalam satu insiiden jalan raya semalam.

Dihent4m sebuah tr3ler waktu sed4ng betulkan jalan r0sak di lebvhraya

N4has yang diperc4yai berlaku di Lebvhraya Pasiir Gud4ng itu meliibatkan se0rang petug4s selia selengg4ra. Ketika kej4dian, Muhd Sis Bin Latif sedang membetulkan j4lan sebelum dihent4m sebuah tr3ler. Imp4k daripada insiiden tersebut, lelaki itu mengal4mi keced3raan teruuk sebelah kanan tangannya.

Ced3ra teruuk sangat, tangan terp4ksa dip0tong sehiingga ke bah4gian siku

Tr3ler yang terliibat dalam n4has berkenaan juga telah mel4rikan diri. Terbaru, anak kepada Muhd Sis semp4t berk0ngsi kead4an terkiini ayahnya yang sed4ng menerima raw4tan. 0leh kerana keced3raan yang dial4mi tiidak dapat dipuliihkan sepenuhnya, tangan kanan Muhd Sis terp4ksa dip0tong sehiingga ke bah4gian siiku.

Dah letak k0n 100 meeter pun tak peduli. Ini lah ment4liti sesetengah pengguna j4lan rayaa

Menjengah ke ru4ngan k0men, raata-raata netiizen ger4m dengan kecu4ian pem4ndu kend3raan terliibat. M4lah, n4has tersebut dapat diel4k jika masiing-masiing peka dengan situ4si jalan rayaa yang sed4ng dalam pembin4an atau baik puliih.

Sumber: Facebook Shahrul Izwan A. Razak & Twitter tsgxy, Kiisah Dunia