Dikec4m Rakam Pem3rgian Sahabat Untuk ‘C0ntent’, Ini Resp0n Sayuu Influencer

Sekitar pagi semalam, influencer dan usah4wan terkenal Hafiz Mahamad telah maklumkan bahawa kawan baiknya Loh telah menghembvskan n4fas ter4khir. Sebelum ini, kiisahnya pernah tuular gaara-garaa memb4ntu sahabatnya itu yang dis4hkan menghiidap str0k termasuklah membiayai k0s raw4tan. Hafiz malah sempat mer4kam dan berk0ngsi kepada pengiikutnya tentang detiik-detiik ‘perjal4nan ter4khir’ serta pr0ses pengebvmian Allahy4rham.

Tonton Video Disini

Bila kawan ‘pergii’ orang lain kelam-k4but ziar4h & b4ntu apa yang patut…Instafam0us suruh teaam prepare buat c0ntent

Namun begitu, tiindakan murninya tersebut telah meniimbulkan sediikit rasa kur4ng senang dalam kal4ngan netiizen, khususnya di l4man Twitter. Mereka bukan saja mempers0alkan tiindakannya mer4kam j4sad Allahy4rham sep4njang pr0ses pengebvmian sebagai kur4ng s0pan, m4lah tuurut meng4nggap ia dibuat sem4ta-mataa untuk jadikan sebu4h ‘c0ntent’ di mediaa s0siall sekali gu.s meraiih siimpati masy4rakat.

Niatt hatii saya Allah saja yang tahu…terima semuanya se.bab tak m4mpu nak k4wal hatii kamu

Garaa-garaa semua dakw4an itu, baru-baru ini Hafiz tampiil dengan satu keny4taan menerusi IG Story miliknya. Dia tidak menyal4hkan setiap indiividu yang memberi tangg4pan neg4tif tersebut kerana mungkiin itu ‘çara mereka meliihat’ dirinya. Namun s0al niatt dan tuju4n melakukan baktii ter4khir buat Allahy4rham hanya urusannya dan Yang Maha Esa saja. Dalam pada itu, dia tuurut melu4ngkan masa dengan ahli keluarga sahabat baiknya itu serta semp4t menyer4hkan sumb4ngan terkvmpul daripada para pengiikut semalam.

Sumber: IG Story hafizmahamad, Ksah Dunia