Dr. Noorhisyam Menjangkakan J4ngkitan C0VlD-I9 Berisik0 Cecah Angka 1,300 Ke.s Sehari Menjelang Hujung 0ctober Ini

Dr. Noorhisyam Menjangkakan J4ngkitan C0VlD-I9 Berisik0 Cecah Angka 1,300 Ke.s Sehari Menjelang Hujung 0ctober Ini | PUTRA.JAYA: Angka jangk1itan baharu C0VID-19 beri.siko mencec4h hingga 1,300 ke.s sehari menjelang hujung bulan ini, sekir4nya semua pihak gag4l meningk4tkan tah4p pematuhan terhadap prosedur oper4si standard (SOP) yang ditet4pkan.

Ketua Peng4rah Kesih4tan, Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah, berkata ia berdas4rkan nilai Ro atau kebolehjangk1tan semasa yang berada pada kadar 1.5, susulan peningkatan ke.s baharu wab4k terb4bit ketika ini.

Nilai Ro merujuk kebolehjangk1tan sesuatu v1rus, iaitu bilangan individu boleh dijangk1ti oleh satu kes p0sitif.Jika nilai Ro ialah 1.5, berm4kna satu ke.s pos1tif boleh menyeb4rkannya kepada antara satu h1ngga dua individu lain.

“Berdasarkan graf nilai Ro ketika ini yang masih berada pada unjuran 1.5, ke.s baharu boleh mencec4h antara 1,200 hingga 1,300 sehari menjelang 31 Oktober depan.

“Ini perk4ra yang kita bimb4ngkan. Namun, adalah tidak must4hil untuk kita menurvnkan nilai Ro itu jika ada kerjas4ma p4du daripada semua pih4k bersama Kemen.terian Kesi.hatan.

“Ketika gel0mbang kedua, nilai Ro mencec4h 3.5 tetapi kita berjaya meland4ikan leng.kuk seh1ngga ia turun kepada 0.3.

“Oleh itu, tidak must4hil untuk kita menurvnkannya sekali lagi,” katanya pada sidang med1a C0VID-19, hari ini.

Sumber : BH online via transformasi