M̷asih Ingat Lagi Kisah Lelaki DiteI̷an UI̷ar Saw̷a Di Segam4t Pada 1995? Ini Kis̷ah Sebenarnya Yang Ramai Tak Tahu!

Kej4dian hit4m pada 4 September itu bukan sahaja telah menggemp4rkan seluruh negara, bahkan dianggap peritiw4 hit4m paling tr4gis dan mencem4skan sepanjang 1995.

M4ngsa, E Heng Chuan, 29, ditemui kira-kira pukul 10.30 malam di bangsal berhampiran rumahnya, di mana seb4hagian bad4nnya telah diteIan oleh uIar saw4 yang difahamkan seber4t 140 kil0gram.

UIar saw4 itu hanya berjaya meneIan kepaIa dan sebahagian bad4n Heng Chuan kerana ter$angkut pada bahu m4ngsa.

Dilap0rkan sebelum kej4dian, m4ngsa dikatakan berjalan menuju ke bangsal berhampiran rumahnya kira-kira jam 8 malam untuk menutup suis generat0r air k0lam.

Bagaimanapun setibanya di sana, reptilia itu menyer4ng Heng Chuan dengan mengig1t dan membel1t lelaki itu sebelum bertindak meneIannya.

Kemungkinan berlaku pergeIutan agak lama sebelum m4ngsa m4ti, berdasarkan kead4an bangsal yang sem4k bertukar menjadi lapang.

Hakikat itu meman l0gik kerana kej4dian hanya disedari abang m4ngsa, E Seng Guan, 32, yang keluar mencarinya adiknya apabila tidak pulang ke rumah, kira-kira 30 minit selepas keluar untuk menutup suis generat0r terbabit.

Seng Guan mencari adiknya di kawasan itu pada pukul 8.30 malam tetapi gag4l menemuinya.

Ketika sampai ke situ pada kali kedua, Seng Guan menemui seek0r uIar saw4 sedang membel1t dan cuba meneIan adiknya dari bahagian kepaIa tetapi tidak m4mpu berbuat apa-apa kerana terlaIu terk3jut.

Dia kemudian bergeg4s pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya, Lim See Mek, 51. Mereka kemudian melap0rkan kej4dian itu ke pond0k p0lis pekan Tenang Stesen untuk meminta b4ntuan.

P0lis menerima makIumat mengenai kej4dian itu kira-kira jam 11 malam, tetapi pada masa itu tidak mempunyai seb4rang gambaran mengenai kemungkinan yang bak4l dihadapi.

P0lis pada mulanya ber4nggapan ia hanya kej4dian uIar s4wa membeIit m4ngsa dan tidak begitu yakin sebahagian bad4nnya diteIan walaupun sudah dimakIumkan abang m4ngsa.

Dalam kegel4pan malam itu, sep4sukan lima angg0ta p0lis bersama Seng Guan dan seorang penduduk k4mpung pergi ke tempat kej4dian. Mereka menggunakan lampu p1cit dan bersenj4takan M16.

Se0rang angg0ta p0lis melep4skan empat da$ temb4kan untuk membun0h uIar itu bagi menyel4matkan m4ngsa, bagaimanapun Heng Chuan didapati mninggaI dunia di tempat kej4dian ak1bat terlalu lama dij3rut dengan ku4t.

M4yat m4ngsa kemudian dihantar ke H0spital Seg4mat untuk dibed4h sia$sat manakala b4ngkai uIar s4wa besar itu dibawa ke pond0k p0lis Tenang Stesen.

Seorang angg0ta p0lis yang menyertai operasi ketika itu, Lans Koperal Razib Ujang, 30, menggambarkan bunyi uIar saw4 itu ketika hend4k meneIan m4ngsa am4t menggerunk4n.

UIar itu berbunyi seperti menyedut, kemudian kedengaran bunyi seoIah-olah ia menghembusk4n naf4snya. Pada masa sama, uIar itu menggeleng seperti mahu mem4stikan kepaIa dan bad4n m4ngsa masuk ke dalam muIutnya.

Kej4dian itu turut men4kutkan penduduk di sekitar Tenang Stesen dan Redong terutama pen0reh getah, yang risaukan kesel4matan mereka kerana beranggapan pas4ngan uIar yang m4ti dibun0h itu akan keluar mencari temannya, terutama di dalam paya dan sem4k berh4mpiran kebun getah tempat mereka men0reh.

Timbalan Pengarah Penguatkuasaan, Jabatan Perhilitan dan Taman Negara (Perhilitan) Ibu Pejab4t, Celescoriano Razond ketika mengulas tind4kan agre$if uIar saw4 menyer4ng manusia meneg4skan, ada beberapa fakt0r uIar s4wa akan bertind4k terhadap manusia, terutama kerana lap4r atau dig4nggu.

“M4ngsa yang ternampak uIlar yang terlalu besar akan terk3jut dan mungkin boleh pengs4n. Jika pengs4n atau terj4tuh, ia akan memudahk4n uIar menyer4ng.

“UIar saw4 biasanya ambil masa untuk beIit m4ngsanya, ini bermakna sese0rang itu masih ada masa untuk melep4skan diri tetapi berg4ntung kepada keku4tan dan sem4ngatnya,” katanya.

Beliau berkata, kej4dian uIar s4wa membeIit manusia am4t jar4ng dilap0rkan tetapi pernah berlaku di Kuala Krai, Kelantan pada 1985 apabila m4ngsa dit3mui m4ti dengan kead4an tuIangnya patah dic3rut reptilia itu.

Bagaimanapun uIar berkenaan mel4rikan diri. Pada 17 Februari lalu, se0rang buruh w4rga Indonesia, Sapar, 55, turut m4ut dibeIit uIar s4wa dan ny4ris diteIan di Jabor, Terengganu. – MYNEWSHUB.CC