kita terhut̷ang budi kpd mereka, Berju̷ang dgn13 penjenay̷ah g̷anas tidak menggent̷arkan mereka

Dan kita terhut4ng budi kpd mereka, Berju4ng dgn13 penjenay4h g4nas tidak menggent4rkan mereka | Buah tangan bek4s wart4wan jenay4h, Syaril A. Kadir tidak mengh4mpakan…

Saya tak dapat bay4ngkan bagaimana seorang angg0ta p0lis yang dah nak pencen dalam setahun dua lagi, menjadi begitu ber4ni dan bersem4ngat sew4ktu berhad4pan tak kurang daripada 13 orang penyelud0p dad4h gan4s dalam kegel4pan malam di semp4dan Malaysia-Thailand awal pagi semalam.

Biarpun hanya menggeng4m sepucuk p1stol di tangan, Koperal Baharuddin Ramli dan seorang lagi rakan seperjuangannya, Koperal Norihan Tari masih m4mpu memb4las temb4kan dan menceder4kan l4wan mereka seh!ngga habis semuanya bert3mpiaran mel4rikan diri.

Sehingga kini, sekurang-kurangnya tiga penyelud0p tersebut ceder4 (gambar) termasuk salah seorang daripadanya par4h. Mereka ditangk4p di sebuah h0spital di selatan Thailand ketika cuba mendap4tkan raw4tan dek penangan pelu.ru yang dilep4skan oleh Baharuddin dan Norihan.

Ini bagi saya satu sem4ngat dan keazaman LUAR BIASA yang dimiliki dua orang angg0ta p0lis senior ini. Siapa sangka daripada hanya hendak membuat tinjauan dan risikan, mereka boleh terser3mpak dengan kumpvlan penjen4yah yang memang sekian lama membenc1 dan meny!mpan dend4m dengan angg0ta Senoi Praaq, sebuah pasvkan yang kita semua tahu bukan mudah untuk diperk0tak katikkan.

Sayangnya h4rga yang perlu dib4yar kedua-dua mereka cukup m4hal. Baharuddin yang ditemb4k dua da.s di bah4gian peruut, hanya sempat bervndur seketika sebelum reb4h dan mengh3mbuskan ny4wanya yang ter4khir.

Manakala Norihan kini sedang ‘bertar0ng’ di bilik bed4h kerana tiga butiir pelu,ru menem,busi bad4nnya hingga mengakib4tkan ususnya b0cor. Seb4k saya sewaktu membaca lap0ran yang mengat4kan may4t mendiang Baharuddin ketika dit3mui masih lagi menggeng4m erat p1stol hak keraj4an yang digun4kannya.

Untuk rek0d, tidak ada sebutiiir pelvru pun yang tingg4l dalam pist0l tersebut…maknanya mendiang begitu bersvngguh-svngguh berb4las temb4k dengan penyelvdup dad4h berkenaan walaupun dia sedar dalam keadaan genting itu, ny4wanya betul-betul berada di hujung t4nduk!

Saya percaya di atas semangat yang luar biasa itu, kedua-dua mereka adalah cal0n paling l4yak untuk dipertimbangkan bagi dianugerahkan ping4t keberanian tert!nggi neg4ra iaitu Seri Pahl4wan Gagah Perk4sa (SP) dan kenaikan p4ngkat secara ‘posthumous’ iaitu kenaikan yang diberikan kepada angg0ta yang terk0rban ketika sedang bertug4s.

Terny4ta jasa mereka berdua tiada tol0k bandingnya terutama dalam meng4ngkat nama Senoi Praaq, P4sukan Ger4kan Am (PGA) dan PDRM khususnya serta negara amnya. Sesungguhnya kita terhut4ng budi pada mereka berdua. Salute untuk mendiang Koperal Baharuddin Ramli dan Korperal Norihan Tari!

Kredit; Syahril A. Kadir

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini