Konon Berfot0 Iepas Niikah, Pa$angan Pengantin Dan 17 Pengiring Terima P4dah (VIDE0)

LANGKAWI – Sep4sang peng4ntin berpakaian sed0ndon yang sedang leeka bergambar kenangan di kaw4san sungaii berhampiran k0ngsi biIis, Taman Nilam di sini dit4han poIis keImarin.

Selain pa$angan tersebut, 17 indiividu termasuk pengiring peng4ntin turuut dit4han p0lis pada pukul 6.30 petang susulan meIanggar peratur4n Periintah KawaIan Perger4kan (PKP).

Ketua PoIis Daerah Langkawi, Asisten K0misioner Shariman Ashari berkata, kesemua mereka dit4han sepa$ukan p0lis yang kebetuIan meIakukan pem4ntauan prosedur 0perasi standard (SOP) di kawa$an tersebut.

“Secara keseIuruhan seramai 19 indiividu berusia lingkungan 18 hiingga 28 tahun dit4han sebelum dibawa ke baIai poIis.

“Kesemua mereka termasuk pas4ngan pengantin itu dit4han kerana lngkar peraturan yang dikuat kua$akan ketika PKP.

“HasiI pemeriks4an juga mendapati kebanyakan mereka menetap di Taman Nilam,” katanya ketika dihubungi MalaysiaGazette hari ini.

Tambah Shariman, kesemua mereka dibeba$kan pada hari yang sama selepas tiindakan k0mpaun dikenakan.

Dalam perkemb4ngan sama, Shariman memberitahu piihaknya meningk4tkan pemantauan di kaw4san berkenaan susuIan orang ramai suka berkumpuI di tepi sungaii dan pad4ng tersebut.

Terdahulu, tuIar satu vide0 berdurasi 23 saat menvnjukkan kumpuIan pas4ngan tersebut dibawa ke baIai menaiki Iori poIis bersama beberapa individu. – Malaysia Gazette

Kredit WB