Masih ‘Ket4gih’ His4p Bot0l Susu Walau Dah Dew4sa, Gadis Tak Se.gan Upl0ad Vldeo

Masih ‘Ket4gih’ His4p Bot0l Susu Walau Dah Dew4sa, Gadis Tak Se.gan Upl0ad Vldeo | Selepas menj4ngkau usia 1-3 tahun, an4k-an4k biasanya akan diberikan b0tol agar mereka lebih bers1kap berdik4ri ketika menghi-sap susu. Walaupun kelih4tan seperti bek4s minuman biasa sahaja, namun ia se4kan-akan membe-rikan kepua-san tersendiri hing-gakan ada yang tidak boleh membu-angnya selepas berta-hun-tahun. Saat orang lain sudah boleh mene-ruskan rut1n t4npa b0tol susu mereka seawal umur 5 tahun, lain pula dengan pengal4man un1k gadis ini.

Aku sendiri pun tak tahu kenapa tak boleh berhen-ti hi-sap b0tol susu

Melalui akaun TikTok milik @haniyahhusein, namp4knya dia tidak seg4n berk0ngsikan hak1kat dirinya yang masih lagi minum menggun4kan bot0l susu sehing-ga sekarang. Meskipun sudah menj4ngkau dew4sa, gadis ini juga suk4r menafsirkan mengapa agak suk4r untuk membu-ang tabi4t berkenaan. Dapat disaks1kan, dia ben4r-ben4r selesa dengan bot0lnya bag4ikan seorang k4nak-k4nak yang h4mpir terti-dur selepas kenyang minum susu.

@haniyahhusein

Gatau kenapa gue gabisa berenti ngedot sampe sekarang #fyp #vivoV20FocusOnYou #xyzbca

♬ TolBotol – Pocong Kayang

Aku dulu berhen-ti hi-sap susu bot0l sebab kena sin-dir cik-gu

Meraih jumlah tont0nan yang cukup tinggi, netizen juga tvrut terh1bur dan memuji kec0melan gadis tersebut. Lebih menge-jutkan, ada yang s4ma-sama membuat pended4han mereka juga masih ‘terper4ngkap’ dengan tabi4t itu sehingga ke hari ini. Tidak ketingg4lan, sesetengahnya mengimbau semula zam4n ketika mereka mula di4jar untuk berhenti menggunakan b0tol susu sampai ke tah4p mendengar peni-puan lu-cu daripada ibu dan bapa mas1ng-mas1ng.

Sumber : TikTok haniyahusein, Kish Dnia