Muk̷a Langsung Ti̷ada Rasa Kes̷al, Peng̷asuh Dipenj̷ara R̷acun 2 B̷ayi Guna Ub̷at Tid̷ur

Muuka Langsung Ti4da Rasa Keesal, Peng4suh Dipenj4ra R4cun 2 Baayi Guna Ubatt Tiidur | Tr-end mengup4h peng4suh untuk anak-anak dilihat memang dapat mud4hkan urusan harian, terutamanya bagi ibu bapa yang siibuk bekerja. Naamun tanpa dised4ri, banyak risik0 yang perlu dih4dapi beriikutan pelbagai isu neg4tif melib4tkan peng4suh.

Peng4suh dihvkum penj4ra 7 tahun kerana r4cun dua baayi dengan pelb4gai ub4t

Semalam, se0rang peng4suh beb4s telah dij4tuhi hukvman penj4ra 7 tahun kerana mer4cun dua baayi berusia 5 dan 11 bulan (bukan adik-ber4dik) dalam jag4annya dengan pelb4gai ub4t-ub4tan sekiitar 4 tahun lepas. Mem3tik lap0ran Beriita Mediac0rp, tertvduh yang dikenali sebagai Sa’adiah Jamari juga merup4kan se0rang jurur4wat berd4ftar di Singapura. Terd4hulu, ibu baapa 2 k4nak-k4nak mal4ng itu mengesy4ki sesuatu tidak kena apabila mereka lem4h seerta meng4ntuk apabila pul4ng dari rumah peng4suh.

Ub4t sama tuurut didapati dalam siiistem tvbuh peng4suh

Apa yang mengejvtkan, piihak dokt0r telah menges4n banyak jeniis ub4t untuk mer4wat keres4han seerta ub4t tiidur dalam siiistem b4dan mereka. Mahk4mah tuurut diberitahu bahawa ub4t-ub4tan sama tuurut didapati dalam tvbuh Sa’adiah berd4sarkan rek0d perub4tan perib4dinya. Bagaimanapun svspek men4fikan pemberian ub4t tersebut, seb4liknya berhuj4h neenek salah se0rang baayi itu mungkin telah mem4sukkan sejuml4h kecil ub4t-ub4tan tersebut ke dalam mak4nan mereka.

Muuka langsung tak menunjvkkan rasa keesal..

Terdahulu Sa’adiah pernah meng4ku kepada p0lis bahawa dia pot0ng satu piil ub4t selesema kepada setengah dan beriikannya kepada sal4h se0rang baayi tersebut. Walau bagaimanapun, waniita berusia 38 tahun ini men4fikannya di mahk4mah, dengan al4san piihak p0lis teelah memb4ngkitkan kemar4hannya sehiingga berkata begitu. Haakim akh!rnya bersetuju dengan hukvman yang dimiinta oleh piihak pend4kwa, selain men4mbah Sa’adiah langsung ‘tidak menunjvkkan rasa keesal’ dan ‘tidak bekerj4sama dengan ag3nsi-ag3nsi sias4tan’.

Sumber: Berita Mediac0rp, Kish Dunia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini