Nekad Humb4n Girlfriend Sar4t H4mil Ke Sungai, Pemuda Enggan Bert4nggungjawab

PILU Nekad Humb4n Girlfriend Sar4t H4mil Ke Sungai, Pemuda Enggan Bert4nggungjawab | Masalah keros4kan akhl4k remaja pada zaman kini boleh dikatakan semakin serius lagi-lagi melibatkan isu kehamil4n luar nikah. Tidak menj4ga bat4s pergaulan dan terlalu open minded menjadik4n anak muda terlalu mengikut n4fsu sendiri. Ada juga yang sanggup membu4ng b4yi apabila menjadi buntu mencari jalan keluar. Bukan sahaja di Malaysia, malahan negara lain juga berdep4n isu sama apabila para rem4ja dilihat meng4mbil keputus4n tak masuk ak4l sedemikian rupa.

Jas4d ditemvi dalam sungai oleh sekvmpulan pem4ncing

Beberapa hari lalu juga, sepasang couple di Indonesia terp4ksa mengharungi konflik bes4r apabila tem4n wanit4nya dikatakan meng4ndung. Melalui lapor4n daripada portal Tribunnews, j4sad tidak berny4wa gadis berusia 16 tahun terb4bit telah ditemvkan oleh sekumpulan pemancing di sebuah sungai. Cukup meny4yat hati dan sukar diperc4yai dengan akal fikiran, pemud4 berusia 18 tahun berkenaan did4kwa nek4d membuat perk4ra itu dengan b4ntuan seor4ng lagi rakannya sebelum berj4ya dit4ngkap oleh pihak berkuasa untuk melalui sias4tan lanjvt.

Tem4n lelaki l4ri darip4da tanggvngjawab…Ditengg3lamk4n hidvp hidvp ke sungai

Dalam pada itu, mereka berdu4 dikat4kan mula bert3ngkar terlebih dahulu memand4ngkan pemuda ters3but engg4n bert4nggungjawab terhadap keh4milan teman wanit4nya. Dal4m kead4an sarat meng4ndung 6 bulan, ny4wa gadis itu akhlrnya mel4yang di t4ngan teman lel4kinya sendiri selepas ditengg3lamkan hidvp hidvp ke sung4i kampung terb4bit.

Sumber : Portal Tribunnews

Jangan Lupa Juga Untuk Follow Kami Di Sosial Media!!
Facebook – Madara Army
Youtube channel – Madara Amry