Net1zen beng4ng pekerja kurier m0gok baIing bar4ng peIangg4n

KUALA LUMPUR – Sej4k semaIam tuIar vide0 di media s0sial menunjukkan sekumpuIan pekerja sebuah kurier yang m0gok membaIing bar4ngan peIangg4n.

Difahamkan mereka bertind4k sedemikian kerana tidak berpu4s h4ti terhadap pengurusan syariikat khusussnya berkenaan k0misen yang diturunkan dari RM1 kepada 30 sen bagi setiap parceI.

Pekerja terb4bit juga dikatakan tldak berpu4s h4ti dengan pemb4yaran elaun kerja lebih masa memand4ngkan mereka meng4ngkat bar4ng dari l0ri sampai tengah maIam setiap hari.

Menerusi vide0 berdurasi 58 saat itu, pekerja syariikat kurier itu memb4ling bar4ngan kiriman pel44nggan sambil bers0rak sebagai t4nda pr0tes kepada majikan mereka.

Aklbatnya banyak bar4ngan kiriman pel4nggan yang masih tldak dipunggah ke dalam l0ri dan berl0nggok di gud4ng sahaja.

Sehingga kini, tldak dapat dis4hkan bila dan di mana kej4dian berkenaan berIaku.

Menerusi Twitter dan Faceb0ok, ramai warg4net yang kec3wa dan m4rah terhadap tlndakan itu.

Ada yang berkata, bar4ng pel4nggan tldak sepatutnya menjadi m4ngsa ketidapuas4n h4ti pekerja terhadap pengurusan syarikat.

“Pekerja sepatutnya b0ikot. Pegi kerja tapi hanya Iepak tldak buat kerja, tldak perIu baIing bar4ng-barang orang,” kata YindianHensemTrade di Twitter.

“Weh nak m0gok boleh jangan b4ling bar4ng weh. Men4ngis tengok. *** pun satu, patut naikk4nlah gajii mereka bukan pot0ng,” kata azlyn.

Ada juga net1zen menyar4nkan para pekerja yang tidak berpu4s h4ti dengan majikan supaya mel4porkan perk4ra itu kepada Jab4tan Buuruh dan bukan menjadikan bar4ngan pel4nggan sebagai ‘m4ngsa’.

Industri kurier pada masa ini menjadi platf0rm utama urusan penghantaran barang ek0ran kekangan rent4s negeri dalam Per1ntah KawaIan Pergerakan (PKP) bagi meminimumkan risik0 penuIaran C0vid-19.- MalaysiaGazette

Kredit: CC