P̷ILU, G̷ugurnya Se0rang Fr0ntliner, Ketua Jurur4wat HUSM Pergi Lepas P0sitif C0VID-19

Saban hari ada saja beriita kem4tian melib4tkan indiividu-indiividu yang telah dij4ngkiti w4bak C0VID-19. Kebany4kannya mempunyai mas4lah kesih4tan lain yang membuatkan mereka suukar untuk bert4han mel4wan j4ngkitan itu. Naamun beriita pemergiian terbaru ini mervntun jiiwa apabila gvgurnya seorang lagi fr0ntliner akiibat penul4ran yang masih mengh4ntui r4kyat Malaysia.

Merup4kan kem4tian keenam akiibat w4bak C0VID-19.. Gvgurnya se0rang ketua jurur4wat

Menerusi p0rtal Harian Metro, se0rang ketua jurur4wat Uniit Raw4tan Rapi (lCU) HUSM Kub4ng Kerian telah pun dis4hkan menemui aj4lnya malam tadi dipercayai akiibat C0VID-19. Mariani Sulaiman yang berusia 52 tahun merup4kan kem4tian keenam akiibat w4bak tersebut di Kelantan. Allahy4rhamah telah pun dimasukkan ke puusat perub4tan untuk menerima raw4tan sejak 7 Disember lalu. Suami serta dua lagi anaknya juga masih sedang dikuarantin.

Diperc4yai p0sitif lepas terliibat kerja kesan kontak raapat Kluster Hilir

Menerusi p0rtal Malaysia Kini, Allahy4rhamah Mariani dipercayai p0sitif sewaktu mel4kukan kerja-kerja menges4n kontak raapat Kluster Hilir. J4sad fr0ntliner ini telah pun dikebvmikan di Kampung Nilam Baru, K0ta Bharu, Kelantan pada jam 11 pagi tadi. Sesuai S0P yang telah ditet4pkan, hanya 20 orang indiividu h4dir bagi urusan pengebvmian. Ia termasuklah Pasukan Kh4s Kimia (HAZMAT) Jab4tan B0mba dan Penyel4mat Kelantan, kakitangan Jab4tan Kesih4tan Negeri serta beberapa orang angg0ta keluarga.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini