P0lis sia$at angg0ta mesej wanita lepas t4han di sek4tan jaIan

P0lis sed4ng menyia$at berhubvng kej4dian se0rang angg0ta p0lis yang dikatakan meng4mbil makIumat peribadi seorang wanita di sek4tan jalan sebelum mengirim mesej untuk “berkenaIan”.

Dalam ciapan di Twitter, akaun rasmi p0lis, @PDRMsia memb4las ciapan yang dikirim akaun @nnnadzifah, yang menceritakan kej4dian itu.

“Salam h0rmat saudari. Kami meng4mbil makIum isu tuIar ini. P0hon saudari nyat4kan hari, waktu dan l0kasi tep4t sek4tan jalan raya yang dimaksudkan bagi tujuan sem4kan Ianjut kami. Terima kasih,” tulis ciapan baIas akaun Twitter p0lis itu.

Wanita itu sebelum ini menceritakan bahawa dia dit4han di sek4tan jaIan di mana seorang angg0ta p0lis yang bertug4s men4hannya dan menc4tat makIumat perib4dinya termasuk n0mbor telef0n.

Selepas memakIumkan dia hendak pergi membeli bar4ng, dia diben4rkan beredar. Namun, menurutnya, dia kemudian dihubungi oleh seseorang yang mend4kwa merupakan angg0ta p0lis yang menah4nnya di sek4tan jalan tadi.

Bertanya kenapa dia dihubungi, bal4san yang diterima adalah: “Sajalah, nak kenal, boleh?”

Dalam ciapan ber4singan, @nnnadzifah berkata dia tidak meny4ngka ciapannya sebelum ini mendapat perh4tian sehinggan diuIang ciap lebih 15,000 kali, termasuk oleh wanita lain yang berk0ngsi pengal4man peribadi mereka dengan angg0ta p0lis atau orang lain yang did4kwa bertind4k seumpamanya.

“Saya tidak meny4ngka perk4ra ini akan menjadi se$erius ini.

“Saya tidak mem4dam (ciapan sebelum ini) kerana saya ingin memberikan makIumat untuk PDRM dari pengal4man orang lain (yang mereka k0ngsi melalui ciap balas)” katanya.

“Orang ramai boleh berhenti men4nda PDRM kerana mereka menyed4ri perk4ra ini dan mereka sedang menyia$at,” katanya.

Namun, ada juga orang lain yang mempert4hankan tindakan itu sebagai keikhl4san angg0ta p0lis itu berkenalan dengan wanita berkenaan.

Kredit: w0wberita