Pada Mul̷anya Mahu Hant̷aran RM25K, T̷api M̷asa Nik̷ah Bak̷al Isteri C̷abut L̷ari Deng̷an L̷aki Lain

Kon0n Mahu hant4ran rm25K, tp masa nikah bak4l isteri c4but l4ri dngn laki lain | Sila b4ca dibawah ini untuk maklumat penuh dan lengk4p bagi artikel ini. Terima kasih kerana membaca artikel kami ini. Moh0n k0ngsi jika bermanafaat dan moh0n maaf jika ada tersil4p dan salah.

Assalamualaikum . Nama saya Ryu (bukan nama sebenar) umur 29 tahun bulan 10 2020 ini. Saya nak berk0ngsi sedikit kis4h hdup saya. Saya masih buj4ng dan pernah bertun4ng sebelum ini, sekarang saya bekerja seb4gai p0lis.

Alhamdulillah, saya kini memliki ekon0mi yang ag4k stabil sedikit, ada rumah sendiri (saya sew4kan untuk tamb4hkan sedikit pend4patan), ada kereta dan ada m0tor.

Saya tahu kekay4an tidak boleh diukur dengan bar4ng-bar4ng material, akan tetapi kini r4mai orang yang berpand4ngan semua itu adalah lamb4ng kebah4giaan. Mungkin anda bertanya, ekon0mi sudah st4bil kenapa tak kahwin? Atau lup4kan jak la kis4h lama, perempuan bukan seek0r berlamb4k lagi diluar sana.

Hahaha, rasa gel1 pula bila di tanya s0al kahwin ni. Bukan saya tak nak kahwin tapi ser1k da diperlakukan macam orang tiada per4saan ini. Sebab itu buat masa sekarang saya mem1lih untuk menjadi buj4ng. T1pulah kalau saya tidak suk4 kahwin, lagi-lagi dengan orang yang dic1ntai kan hehehe.

Kenapa saya ser1k cari pas4ngan dan mem1lih untuk menjadi buj4ng buat sementara w4ktu. Hehehe ceritanya macam begini, saya masih mempunyai ibu-bapa yang sudah tu4 untuk dij4ga, kami adik-beradik ada 7 orang, 3 orang perempuan da kahwin ikut l4ki mereka.

Jadi buat sementara w4ktu saya nak f0kus berb4kti kepada orang tuasaya sementara mereka masih ada. Sebab lainnya kerana kerana sudah ser1k diperm4inkan per4saan 0leh orang yang tid4k mengh4rgai.

Saya bertun4ng sebelum ini atas pilih4n kelu4rga, Yup pasti para pembaca budiman sudah dapat meneka dengan siapa saya bertun4ng sebelum ini kan. Pil1han keluarga sudah semest1nya orang terd3kat. Ya dengan sepvpu belah bapa aku. Saya bertun4ng dengan sepvpu sekali. M4ksudnya bapa saya seb4gai anak sulung, pil1h an4k kepada adik beradik bapa saya juga.

Sepupu sekali. Setel4h mem1nta persetvjuan dari aku, yang ket1ka itu baru set4hun dua saya bekerja seb4gai kak1tangan p0lis, dan setelah berbinc4ngkan dengan keluarga dari pih4k perempuan dan merek4pun bersetvju.

Maka termeterailah j4nji antara dua keluarga untuk mempers4tukan dua h4ti menjadi satu melalui ik4tan pernik4han yang s4h. Pih4k kelu4rga perempuan mem1nta hant4ran sebanyak 25k sel4ma set4hun setengah, namun saya tid4k m4mpu mengumpul wang 25k secep4t itu diseb4bkan terdapat kom1tmen lain.

Seh1ngga terp4ksa mem1nta tunda serta tar1kh baru untuk bern1kah. Dipend3kkan cerita gen4plah dua tahun lebih kami bertun4ng, wang 25k pun da dapat saya sedi4kan, bahk4n saya seng4ja leb1hkan sampai 30k untuk men4mpung jika berlsaya seb4rang kemungk1nan. Mama akulah orang yang pal1ng gembira ketika itu.

M4klumlah anak sulung mereka nak berkahwin sudah. Ops sebelum terlu-pa nak bagitau, bud4ya kat temp4t saya ini memang suka mem1nta hant4ran ikut kelvlusan perempuan, lagi-lagi jika sudah bekerj4ya hmmm jangan har4plah nak dap4t 5-10k tu. Pada pand4ngan aku, boleh tah4n c4ntik juga tun4ng saya ni.

Dia sudah ada kerj4ya sendiri seb4gai seorang ust4zah di sebuah sek0lah agama didaerah kelahiranku. Mungk1n sebab itulah makcik, pakcik (ibu-bapa dia) saya m1nta hant4ran 20k. Well sudah ada kerj4ya sendiri, Ust4zah lagi tu. Pend3k kata sah4m akh1rat sudah sem4kin jelas untuk dim1liki. Entahlah kenapa m4sa itu saya berf1kir yang tudvng l4buh seb4gai lamb4ng kealim4n dan kewar4kan sese0rang.

Ishhh bod0hnya saya masa tu kalau di fik1rkan bal1k hahahaha. Sem4kin dek4t hari pernik4han sem4kin berdeb4r-deb4r rasanya, tidak s4bar da nak k4hwin. Dapat bini al1m ust4zah.

Saya juga tidak berh3nti berd0a semoga majlis kami dipermud4hkan. Masa tu saya ser1ng mengoogle dan belajar dari tok guru youtube cara terbaik melafaz ak4d supaya tidak ters4sul.

Sekali tu saya terbuka juga ed4gan yang melucvkan semsa ak4d nik4h hahaha. Excited punya p4sal.

Pada hari pernik4han,

Semua persi4pan telah 100% full dilaks4nakan, tingg4l ijab kabul sahaja lagi. Ketika duduk menvnggu juru nik4h, juru kamera juga telah bersedia. Kawan-kawan satu temp4t kerja dat4ng memeri4hkan, sanak saud4ra dari jauh maupun dekat datang bert4ndang mem4kai wangi-wangian semerbak untuk bersama meraikan hari bersej4rah kami.

Saya per4san adik perempuan dia berb1sik sesuatu kepada makbapa tunangku (pada ketika itu). Se0lah-0lah terdapat sesuatu mas4lah bes4r mereka had4pi. Namun saya lup4kan sejen4k untuk bergemb1ra dihari pernik4hanku. Saya dapat melih4t waj4h kegus4ran dari pih4k peng4ntin perempuan, namun saya m4sih berbaik s4ngka.

Juru nikah telah t1ba, akan tetapi peng4ntin perempuan tidak kunjung tib4. Masa itu saya mula p4nik, saya berf1kir kenapa bak4l bin1ku tidak keluar dari rumah di h4ri pernik4han kami ini (kami bernik4h dimasjid kebetulan masjid lebih kurang 500 meter dari rumah peng4ntin perempuan). Saya berb1sik bertanya kepada orang ditepiku kenapa peng4ntin perempuan belum tib4, dia k4ta peng4ntin perempuan hil4ng dari rumah (menvrut lahjah daer4h kel4hiranku).

Saya rasa nak pitam bila mendengar bis1kan orang tadi. Saya bingk4s dan bertanya berkenaan mas4lah yang dih4dapi, saya cuba ku4tkan h4tiku mener1ma ber1ta itu, saya har4pkan berita itu tid4klah ben4r sama sekali. Mal4ngnya ber1ta itu ben4r, peng4ntin perempuan l4ri meng1kuti kereta pr0ton dengan seorang lel4ki yang saya tid4k kenali. Ya si4pa tidak kec3wa diperl4kukan demikian, t1pulah kalau saya m4mpu tersenyum ketika itu, dengan har4pan makbapa saya yang nakkan anak sulung mereka berk4hwin.

lepas itu sanak-saudarai datang dari temp4t jauh, rakan sekerja lagi, wang hant4ran 25k yang saya usah4kan kumpul untuk menghal4lkan dia, persi4pan yang tel4h dia buat oleh keluarga perempuan menggun4kan wang 25k. T1pu la kalau saya m4mpu had4pi semua itu, meng4lir juga air mat4 saya dibuatnya.

Cuma itu cerita 5 tahun yang lalu. Kenapa saya tulis semula, seb4b pada tar1kh inilah 4/10/2015 kita h4mpir bern1kah. Bukan saya tak nak m0ve on. Saya da m0ve on pun seben4rnya. Tapi macam man4lah car4nya saya nak lup4kan ken4ngan terbes4r dalam h1dupku dih4ncurkan oleh seorang perempuan yang saya sany4ngi, cintai dan kasihi.

Lagi-lagi perempuan itu merup4kan sepupuku dan l4ri masa majlis pernik4han dengan lel4ki lain yang saya tidak kenali (sekarang ni ken4l sudah). Saya men4ngis? Sudah tentu saya men4ngis, saya ing4tkan saya se0rang jak men4ngis, mak saya juga men4ngis, adik perempuan saya juga men4ngis pada ketika itu.

Mas4lah ini tidak ber4khir di sini. Apabila bapa saya menvntut g4nti rug1 RM25k yang sudah mereka belanj4kan untuk pernik4han itu. Seh1ngga kini hanya 5k sahaja mereka dap4t seles4ikan. Bukannya saya nak berkira, lagi pula dengan kelu4rga sendiri.

Akan tetapi s4kit dih4tiku tu tidak terb4las jika RM25k mereka tidak dipul4ngkan semula. Saya ser1ngkali berb1ncang dengan bap4 saya untuk berb4ik dengan pakc1kku (adik ber4dik bap4ku) Kerana semenj4k dari per1stiwa tu, kelu4rga kami dengan kelu4rga ex-tun4ngku (sekarang da jadi b1ni orang) tidak pern4h bert3gur.

Tak tahu pula jika pern4h mereka bertegur ketika keti4daanku di kampung tu. Kad4ng saya terf1kir, jika dia sudah ada orang lain kenapa bersetvju bertun4ng dengan aku? Kenapa aw4lnya seperti bersetvju bernik4h seh1ngga persi4pan telah 100% si4p baru l4ri dengan lel4ki lain.

Tidak ter4sa bersal4hkah buat orang begitu. Saya masih buj4ng h1ngga kini. Kalau ex-tun4ng balik k4mpung yang ketika itu saya disitu, ternamp4klah mereka bert1ga dengan an4k yang saya kira 3-4 tahun umurnya. Comel juga an4k buahku ni hahaha. Saya pern4h bert4nya kepada sepvpu sepapat aku, suami kepada ex-tun4ng saya tak ada kerja, kerja jadi kereta sapu jak.

Saya tak nak fikir leb1h-lebih da. Saya mem0hon jak kepada Allah sem0ga dikurni4kan se0rang wanita yang baik dan soleh4h, daripada saya tet4p membuj4ng nanti ex-tun4ng saya fikir saya tak lsaya pula, hahaha. Tak ada la, hahaha. Saya d0akan jak mereka bah4gia, sebelum terlupa d0akan saya m0ga bah4gia pula ya hehe. Ikhl4s dari encik Abam p0lis.

– Ryu (Bukan nama sebenar).

Antara komen ntizen :

Aishah Alif : Begini nsb org single kan.. tp rasa kalau lelaki single lagi senang cri jod0h dari kami yg perempuan nie.. kahwin lmbt pn org kata memilih sgt tp klu belum smpi jod0h nk buat mcmana kan.. brsyukur bg org yg seng dpt j0doh tu.

Dior : Ko xyah risau..ex-tun4ng ko tu bukan perempuan baik. Ko lelaki yg baik jadi akan dpt perempuan baik

Perempuan2 baik masih ada, cont0hnya mcm aku dgn kawan2 aku. Tapi tak bertembung je lg dgn ko. Have faith and be patient okay

Siti Khaleeza : Rasanya confessor ni org sabah bah kan? Its okay bro, ramai lagi tu sum4ndak² di sabah yg bagus², l4wa², boleh bawak binc4ng.

kalau bukan org sabah pun, ada lagi tu yg baik² di luar sana. Sem0ga di temukan dgn jod0h yang baik.sedih pula tu di tingg4l di hari pernik4han.

Sumber: kini.rentasasia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini