PandAnglah Sabah dengan m4ta hati ”- Tak s4nggup lihat b4yi mer4na tiAda susu

PandAnglah Sabah dengan m4ta hati ”- Tak s4nggup lihat b4yi mer4na tiAda susu | PENULAR4N C0vid-19 terus memunc4k di negeri Sabah sehingga memberi kes4n mend4lam buat pendvduk di sana.

Tersentvh dengan apa yang berlaku, se0rang pemuda yang sebelum ini mengus4hakan khidmat kereta percuma ke h0spital di sekitar Sandakan aktif menghvlurkan b4ntuan buat keluarga m1skin yang terjej4s akib4t pandem1k itu.

Muhamad Khadir Abd Jalil, 24, menerusi Pertubuhan Kebajikan Marhaen Sandakan yang dipengerusikannya bergerak di sekitar daer4h itu bersama 20 sukarelawan yang lain untuk menghulvrkan b4ntuan makanan asas.

Yang paling meny3ntuh h4ti katanya, ada kaum ibu yang mengh4ntar mesej meminta ba4tuan kerana b4yi mereka kelap4ran t4npa susu dan mak4nan.

“Kami f0kus di sekitar Sandakan sahaja sebab tak boleh merent4s daer4h. Sep4njang beberapa minggu berger4k menghvlurkan b4ntuan, memang boleh nampak terlalu ramai yang terjej4s.

“Mereka yang berg4ntung kepada pendap4tan harian sangat terkes4n. Apatah lagi yang ada b4yi. Ada yang sampai bagi minum teh kos0ng. Ada juga yang suap air gula dan air kos0ng untuk b4yi.

Wan sebelum ini aktif menyediakan khidmat kereta percuma ke h0spital buat penduduk Sandakan.

“Kami terima hampir 1,000 WhatsApp. Terlalu b4nyak. Ada yang mer4yu kerana ti4da susu untuk diberikan kepada b4yi mereka,” ujarnya kepada mStar.

Mesra disapa Wan, dia tvrut diuji apabila sal4h sebuah kender4an yang digun4kan dalam pr0jek kebajikan mengal4mi keros4kan dan terp4ksa dihantar ke bengkel.

Mal4h katanya, ada dalam kal4ngan sukarelawan yang meng4lami kepen4tan mel4mpau dan engg4n pulang ke rumah kerana risau ris!ko penul4ran wab4k kepada ahli kelu4rga.

“Kereta untuk penghantaran pes4kit secara percuma ke h0spital sebelum ini kami gun4kan untuk hantar b4ntuan kepada pendvduk yang terjej4s akib4t C0vid-19.

“Ada dua bu4h kereta, tapi salah satunya r0sak dan kini ada di bengkel. Tengah disi4pkan. Dug4an pula bila k0tak gear r0sak.

“Kami sukarelawan memang pen4t, sebab belah malam kami tvrut f0kus b4ntu geland4ngan pula.

Ada ahli pertubuhan itu yang engg4n pulang ke rumah kerana risau ris!ko penularan wab4k kepada ahli keluarga.

“Ada yang tak balik rumah sebab t4kut berj4ngkit C0vid-19 pada ahli keluarga. Kebetulan kami ada satu p0ndok untuk lep4k, mereka tidur di situ,” ujarnya lagi.

Menvrut Wan, dia sejvjurnya seb4k melihat kead4an terkini w4rga Sabah yang cukup terkes4n dengan C0vid-19.

Mal4h, dia turut menye-ru mana-mana pih4k agar t4mpil sama-sama memb4ntu khsvsunya buat keluarga m!skin yang kini hil4ng m4ta penc4rian akib4t pandem!k yang mel4nda.

Wan bersedia menerima sumb4ngan pih4k luar untuk memb4ntu warga Sandakan yang terjej4s.

“Pand4nglah ke Sabah dengan pand4ngan m4ta hati. B4ntuan anda di semen4njung sangat diperlvkan di saat ini.

“Sangat kesi4n. Ada ibu tungg4l tiada pendap4tan, anak y4tim pun ada… kami sangat terjej4s.

“Kami terbuka untuk kerjasama dengan mana-mana kumpul4n atau pertubvhan, sesiapa yang mahu memb4ntu sangat dialu-alukan,” ujarnya lagi.

Wan (kiri) bersama pasuk4nnya sew4ktu keluar menyamp4ikan sumb4ngan.

Dalam beberapa siri p0sting di Facebook, Wan tvrut memuat naik beber4pa f0to pr0ses bantuan yang dihulurkan mereka.

Bagi sesiapa yang mahu mendapatkan info selanjutnya mahupun memberikan b4ntuan, Wan boleh dihubungi di talian 010-9417284.

Sumber:mstar

Baca juga: Pvnca sebenar lelaki kel4r budak 2 tahun sampai putvs kep4la