Pembantu rumah ce lup tangan bud4k dalam minyak pan4s sebab dah abis waktu kerja [Video]

Pembantu rumah ce lup tangan bud4k dalam minyak pan4s sebab dah abis waktu kerja [Video] | Seorang pemb4ntu rumah berumur 30 tahun terg4mak menc3derakan bayi yang berumur 16 bulan yang dijag4nya.

Orang ramai perlu berh4ti-h4ti dengan sik4p segelintir pemb4ntu rumah yang kad4ng-kala mempunyai per4ngai t3ruk. Presiden (MAMA), berkata kead4an itu tidak dapat dielak kerana pelbagai pih4k sentiasa cuba meng4mbil kesemp4tan setiap kali keraj4an memperkenalkan per4turan atau prosedur baharu bagi peng4mbilan dan penggajian amah.

Katanya, jika sebelum ini maj1kan berurusan dengan agensi yang pastinya mah1r dan berpeng4laman dalam mencari dan mempr0ses perm0honan mendapatkan amah, apabila urus4n dil4kukan sendiri pasti ada kel3mahan dihadapi pih4k mereka termasuk ris1ko dit1pu.

“Dalam hal ini maj1kan perlu lebih berw4spada memilih cal0n pemb4ntu rumah terutama ketika memb4bitkan s0al pengh4ntaran belanja bagi membi4yai kedat4ngan mereka dari neg4ra sumber kerana ada yang cuba meng4mbil kesemp4tan untuk mendap4tkan w4ng secara mud4h.

Ke.s ini berlaku pada awal tahun dan dim1nta orang ramai sup4ya senti4sa mem4stikan kejujvran pemb4ntu rumah yang di amb1l bekerja.

Ins1den ini berlaku pada aw4l tahun lepas apab1la pemb4ntu rumah tersebut c3lup tangan b4yi itu berulang kali dalam periuk pan4s yang penuh dengan cec4ir mengge.legak.

Ibu, Amy Low, k0ngsikan rakaman CCTV yang dip4sang dirumahnya, rak4man selama 46 saat itu di Facebook.

Dalam vide0 itu, ia menunjukkan pemb4ntu rumah itu membuat kerja d4pur samb1l mend0kong b4yi mal4ng itu, dia mem4sukkan tangan b4yi tersebut dan b0leh dengar j3ritan kes4kitan.

Pemb4ntu rumah tersebut telah dit4han pada 15 Januari lalu di rumah maj1kan di Singapura. Seriau tengok tangan b4yi tu melecvr

Bad4n saya menggeletar bila tengok rakan tu, sej4k dari kej4dian itu anak saya menang1s tak berhe.nti, sebab umurnya terlalu ment4h untuk berc4kap jadi kami tak pasti sam4da dia tr4uma ataupun masih s4kit lagi” – Amy L0w

Kata ibunya lagi, an4knya lagi seorang yang berumur 8 tahun menjel4skan yang pemb4ntu rumah mengat4kan kepadanya yang b4yi terse.but tersen.tuh p3riuk pan4s tanpa seng4ja.

Tapi he.lahnya terb0ngkar lepas maj1kan mel1hat rak4man tersebut, pemb4ntu rumah itu menjel4skan yang dia seng4ja buat perk4ra sedem1kian sebab dia nak balik rum4h.

Amy terus menghu.bungi p0lis dan men4han pemb4ntu rumah terse.but, kini dia sedang disi4sat kerana seng4ja menc3derakan dan mend4tangkan b4haya kepada b4yi tersebut.

Video Player

Alahai, kita yang dew4sa ni pun kalau terkena air pan4s nak menggel1tat satu bad4n apatah lagi b4yi tu.

Sumber: imuslimnetwork

kalau sudi Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini