Pengal̷aman Pal̷ing Mengins̷afkan, D0ktor K0ngsi Derit̷a Ibu Bapa Kem̷ati̷an An̷ak

Inilah Pengal4man Pallng Mengins4fkan, D0ktor K0ngsi Der1ta Ibu Bapa Kem4ti4n An4k | Ti4da si4pa seben4rnya yang berup4ya untuk men4nggung beb4nan mel1hat pemerg1an orang tersay4ng di had4pan m4ta sendiri. Leb1h-leb1h lagi jika ia melib4tkan pemerg1an an4k yang masih kecil, past1nya keper1tan itu tidak m4mpu diungk4p dengan k4ta-kata.

Terken4ng mem0ri p4hit saks1kan ibu bapa terima pemerg1an an4k untuk sel4ma-lam4nya

Det1k p4hit itulah yang pern4h ditempvhi oleh Dr. Redza Zainol sew4ktu bertug4s seb4gai dokt0r pel4tih 10 tahun lepas. Itulah kali pertama beliau berh4dapan dengan re4ksi or4ng tua yang terp4ksa menel4n hak1kat pemerg1an an4k mereka selep4s terl1bat dalam sebuah nah4s jal4n r4ya.

Hanya terk3na ‘side mirr0r’ l0ri sed4ng berger4k sebelum terpel4nting dan tervs pengs4n

Dipend3kkan cerita, anak kepada suami isteri berken4an telah terken4 ‘side mirr0r‘ sebuah l0ri yang sed4ng berger4k l4ju. Hent4man itu telah menyeb4bkan rem4ja berusia 13 tahun berken4an terpel4nting dan tervs pengs4n.

Pengal4man pertama mengh4dapi kem4tian seorang remaja berusia 13 tahun sunggvh mengins4fkan

Walau bagaimanapun, ny4wanya tidak dapat diselam4tkan kerana mengal4mi keced3raan agak tervk di bah4gian kep4la. Suk4r untuk wanita itu mener1ma ber1ta berken4an apabila mel1hat jas4d an4knya masih dalam kead4an bers1h t4npa ada kes4n tervk. G4ra-gar4 pengal4man itu sang4t mengins4fkan, sej4k itu beliau ser1ng berd0a sem0ga semua patient kend4liannya sembvh.

Sumber: Facebook Redza Zainol, Kish Dnia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini