PGA ker4h asett termasuk k0mando 69 gempvr penyelvdup di semp4dan negara

PGA ker4h asett termasuk k0mando 69 gempvr penyelvdup di semp4dan negara | PAD4NG BESAR: Pasuk4n Ger4kan Am (PGA) akan mengger4kkan un!t berkuda, un!t udara, un!t kereta per!sai dan angg0ta 69 K0mando (VAT69) ke semp4dan Malaysia-Thailand dalam usaha menc3gah akt!viti penyelvdupan, dan membvru penyelvdup.

K0mander Briged Utara PGA, Senior Asisten Komisioner Abdul Ghani Mohamad Ji, berkata keemp4t-empat un!t itu akan mem4stikan bahawa semp4dan negara tidak mudah lagi dib0losi.

Beliau berkata PGA akan men4mbah tiga un!t kereta per!sai dengan kekuatan 12 angg0ta yang dibahagikan kepada tiga kumpvlan, manakala tug4san pem4ntauan ud4ra akan dil4kukan oleh Un!t Ud4ra dib4ntu oleh VAT69 dan angg0ta penjej4k dari Batali0n 3 PGA yang akan mel4kukan tinj4uan di d4rat.

“Kita juga akan temp4tkan tiga un!t berkuda melakukan r0ndaan di sep4njang semp4dan bermula dari Buk!t Kayu H!tam hingga ke Pad4ng Besar.

“Seh!ngga kini enam ek0r kuda daripada un!t berkuda P0lis Dir4ja Malaysia (PDRM) akan ditug4skan bagi mel4kukan r0ndaan meng!kut gil!ran,” katanya kepada pember!ta ket!ka mel4kukan tinj4uan sekitar l0kasi kej4dian temb4k menemb4k yang memb4bitkan angg0ta PGA semalam, di sini hari ini.

Dalam ins!den kira-kira jam 2.30 pagi semalam, Sarjan Baharuddin Ramli, 54, terbvnuh manakala r4kannya Sarjan Norihan a/l Tari, 39, ced3ra p4rah selepas berb4las temb4kan dengan sekvmpulan penyelvdup di l0kasi kej4dian iaitu kira-kira 600 meter dari p0s kaw4lan TS9 dekat sini.

Abdul Ghani berkata r0ndaan bersep4du itu akan bermula Jumaat ini memb4bitkan r0ndaan bersepadu dari M4rkas Taktikal (MARTAK) PGA Buk!t Kayu H!tam, Kedah ke Pad4ng Besar, Perl!s dan P0s Kaw4lan BKC 7 ke Pad4ng Besar.

Katanya, di samping r0ndaan bersep4du, PGA tuurut akan mel4kukan r0ndaan di seluruh 23 p0s kaw4lan sep4njang laluan kesel4matan bermula daripada MARTAK PGA Buk!t Kayu H!itam ke Pad4ng Besar berd4sarkan maklum4t yang diper0lehi dari semasa ke semasa.

Beliau berkata daripada risi!kan terdapat lima h!ngga tujuh kumpvlan penyelvdup yang akt!f sejak kebel4kangan ini. – BERNAMA