PILU Trag3di Gas Ber4cun, Gadis Semp4t Tit1p Pesan Ter4khir Buat Tunang

PILU Trag3di Gas Ber4cun, Gadis Semp4t Tit1p Pesan Ter4khir Buat Tunang | Trag3di hidu keboc0ran gas pada ekzos kend3raan yang mel1batkan empat sekawan di Kedah benar-benar mervntun jiwa ramai orang. Dalam sek3lip mata mel4yang tiga ny4wa gadis yang masih berusia 20-an man4kala seorang lagi masih kr1tikal dan mener1ma raw4tan di sebuah pusat perub4tan.

Patut langsung majlis perkahwinan Oktober ini bersama tunang

Menerusi lap0ran Berita Harian, Syarifah Fariesha Syed Fathi difah4mkan tidak semp4t untuk bern1kah dengan tunangnya pada Oktober ini. Gad1s berkenaan juga ada menyat4kan per4saan tervja untuk meng4dakan majlis dengan tema yang sangat cantik.

Semp4t tit1p pesan minta tunang jaga diri dan m1nta iz1n untuk bercuti deng4n rakan

Difah4mkan sebelumnya, Fariesha semp4t berpesan kepada tunangnya supaya menj4ga diri jika dia ti4da kelak. Lelaki berkenaan yang bekerja di Sarawak turvt dihubvngi g4dis berkenaan untuk mem1nta iz1n sebelum bercuti bersama rakan-rakannya.

Akui Fariesha adalah seorang anak yang baik dan horm4t orang tu4

Menvrut si ibu, Allahy4rhamah adalah puteri tungg4lnya dan meng4kui dia seorang yang sang4t baik dan mengh0rmati orang tua. Malah sebelum kej4dian juga, gad1s berusia 21 tahun itu semp4t mengvcup tang4nnya sebelum ber4ngkat keluar. Walaupun sangat sed1h dengan kehil4ngan yang tidak dis4ngka itu, wanita tersebut reda dan mem1nta semua orang untuk mend0akan kesej4hteraan anak tungg4lnya itu.

Sumber: Facebook Berita Harian