Real̷iti Wanita S̷ingle Kerja Ker̷ajaan, D̷iburu Lelaki Mahu H̷idup Tumpang Senang

Berb3za dengan z4man dahulu, gol0ngan waniita masa kiini sudah m4mpu berdik4ri b4hkan menjadi lebih berj4ya daripada lelaki. N4mun khusvs buat yang bertug4s di sekt0r awamm (keraj4an), dalam tldak sed4r kesen4ngan diraiih oleh mereka kad4ngkala menjadi sas4ran lelaki ‘bi4wak hldup’. Kel0mpok sebegini akan dat4ng mendekati sebelum akhlrnya berk4hwin k0nonnya atas d4sar ciinta. Hakik4tnya, semua itu cumalah s4ndiwara sem4ta-mat4 demii mengej4r keuntvngan sendiri.

Alas4nnya sen4ng nanti guna nama isteri buat l0an kereta atau rumah

Melalui perk0ngsian mengejvtkan oleh Faceb00k Muhammad Hasaan, dia mended4hkan tent4ng per4ngai sesetengah lelaki zaman sekarang yang mens4sarkan waniita berp4ngkat dalam sekt0r keraj4an terutamanya guuru serta jurur4wat untuk dijadikan tem4n hldup. Meskipun tug4s ut4ma mencari rezeki sew4jarnya berada di bahu mereka apabiila sudah berk4hwin nanti, h4srat itu engg4n dilaks4nakan kerana mahu berg4ntung kepada isteri sahaja terut4manya melib4tkan k0mitmen pinj4man rumah atau kereta.

Dis4ngka kahwiin dengan lelaki, rupanya bi4wak j4ntan tak guna

Dalam sebuah lagi pended4han pula, saud4ra Harith Faisal berk0ngsikan sebuah klsah piilu tent4ng se0rang suami yang tldak berh4ti peruut. Semp4t mem4ksa isterinya meng4mbil pinj4man perib4di melib4tkan angka bes4r, slapa s4ngka Allah lebiih meny4yangi waniita tersebut. Dis4ngka bersediih tent4ng pem3rgian terb4bit, rup4nya dia bers0rak gembiira kerana komltmen berkenaan l4ngsai menerusi pembi4yaan insur4ns. Bukan itu sahaja, mal4han dia dengan rasa tldak bers4lah berc4dang mencari pengg4nti di kal4ngan waniita sekt0r awamm sekali lagi dengan niatt sama.

Sumber : Facebook Muhammad Hassan & Harith Faisal, Ksah Dunia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini