S̷AYU, Dalam hut̷an ini temp̷at berted̷uh kami. Anak-anak sep̷atah pun tiada tanya khabar berit̷a

SAYU Dalam hut4n ini temp4t bertedvh kami. Anak-anak sep4tah pun tiada tanya khabar ber!ta | ”Kami diber!kan pelu4ng bek4s majikan untuk kek4l tingg4l di sini setelah estet ditvtup.”

Itu lu4han w4rga emas yang menghuni dalam hut4n lebih 45 tahun di Bat4ng Kali, dan meneruskan kel4ngsungan h!dup meskipun kemisk!nan begitu mengh!mpit mereka.

Berl!ndung dalam sebuah rumah us4ng yang h4mpir meny3mbah buumi memberi keten4ngan Mohd Lazim Ismail, 74 dan isterinya, Fatimah Mat Rani, 64 dalam melayari bahtera keh!dupan mereka.

Mohd Lazim yang mesra dip4nggil Atok Lazim berkata, biarpun h!dup mereka penuh kedaifan, m!skin dan per!t n4mun tidak sekali menyes4l.

Katanya, dia dan isterinya bek4s pekerja di Estet Goh Tong , Sungai Remuk di Bat4ng Kali kini hil4ng pekerj4an tet4p setelah lad4ng itu ditvtup beberapa tahun lalu.

” Saya bina sendiri rumah us4ng ini dengan lebihan k4yu rumah k0ngsi yang ditingg4lkan majikan dan juga k4yu p0kok hut4n di sini.

” Untuk mencari sesuap n4si, kami mel4kukan kerja k4mpung seperti mencari buluh lem4ng, puucuk paku dan sayur-sayuran untuk dijual di b4ndar Bat4ng Kali setiap minggu,” katanya ketika dit3mui di rumahnya, Estet Sungai Remuk, Jalan Gent!ng Highl4nds di Bat4ng Kali.

Pas4ngan ini tetap bersyukur dan tenang h!dup t4npa bekalan elektrik dan air bers!h sejak tingg4l di sini. Mereka menggun4kan air dari buk!t berh4mpiran dan pelita minyak tanah dan lilin sebagai sumber asas untuk meneruskan keh!dupan.

Mohd Lazim berkata, untuk membeli keperluan harian seperti beras, minyak , gula dan lauk-pauk, dia perlu berjalan k4ki sejauh 20 kil0meter ke pekan Bat4ng Kali daripada rumahnya itu.

Katanya, dia bern4sib baik apabila kad4ng-kad4ng ada jir4n dan pendvduk K4mpung Hulu Rening dan Gent!ng Malik yang sudi menump4ngkannya ke b4ndar.

” Kami juga m4kan apa yang ada di d4pur setiap hari. Ada beras dan telur pun cukup meng4las peerut. Tidak perlu nak ses4lkan h!dup ini. Allah akan beri rezeki sekiranya r4jin berusaha.

” Keprihatinan masy4rakat setemp4t yang ambil peduuli n4sib kami ini amatlah dih4rgai. Ada yang sudi mengh4ntar bekalan mak4nan dan menghvlurkan wang ihsan setiap masa,” katanya.

Mohd Lazim berkata, mereka juga ada mener!ma sumb4ngan dan peruntvkan RM300 setiap bulan daripada Lembaga Z4kat Selangor sejak 2016 lalu dan juga daripada Jab4tan Kebajikan Masyar4kat (JKM) Hulu Selangor.

Katanya, dia selalu menging4tkan isterinya agar sentiasa bersyukur selalu dan jangan terlalu mengh4rapkan sumb4ngan 0rang bagi menervskan h!dup di dalam hut4n itu.

Isterinya, Fatimah yang mesra dikenali Nek Timah berkata, kudr4t yang ada digun4kan untuk memb4ntu suami mem4sak makanan, mencari buluh lemang dan hasil hut4n untuk dijual.

Katanya, pada Ramadan dan Aidilfitri lalu ada wakil b4dan bukan keraj4an (NGO) yang berkunjung member!kan sumb4ngan keperluan hari raya seperti mak4nan dan wang untuk mereka gunakan.

” Sebenarnya saya berasal dari Ajil, Kuala Terengganu dan suami ber4sal dari Machang, Kelantan. Kami berhijrah ke sini untuk mencari rezeki bersama setelah berk4hwin.

” Kami ada lima anak dan beberapa cucu. Saya selalu r!ndukan mereka setiap kali tibanya Aidilfitri.

” N4mun kami tidak meny3sal wal4upun mereka membawa h4luan m4asing-m4sing mencari rezeki,” katanya s4mbil meng4lirkan air mata.

Dia berkata, ibu mana yang tidak tersentvh hati apabila meng!ngati anak yang dilah!rkan sejak kecil lagi kini tidak lagi menj3nguk orang tua mereka kembali.

” Saya doakan anak diberikan Allah keku4tan sem4ngat dan dapat bertemu kami semula di dalam hut4n ini. Kami reda dengan ketentuan Allah ini.

” Sebagai ibu saya tetap bersyukur dan restui mereka yang kini mencari rezeki meny4ra kelu4rga m4sing-m4sing. Ada masa jengvklah kami di sini sekali-sekala, ” katanya.

Sumber

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini