S̷AYU, M̷ayat Naib Ketua Arm̷ada K0ta T̷inggi ditemu̷i

SAYU M4yat Naib Ketua Arm4da K0ta Tiinggi dit3mui | K0TA TINGGI: Naib Ketuaa Arm4da P4rti Pribumi Bers4tu Malaysia (Bers4tu) K0ta Tiinggi yang ditemuk4n m4ti lem4s di Tanjung Balau, di sini dipercayai tergel!ncir dari jeeti ketika mahu meng4mbil seliparnya yang terj4tuh.

M4ngsa, Mohd. Zulfikrie Buang, 24, dikatakan tergel!ncir dan dit4rik 0mbak dalam kej4dian berlaku ketika huj4n lebat kira-kira pukul 5 petang semalam.

Sebelum kej4dian, lelaki berkenaan sed4ng mel4lukan kerja-kerja memb4iki jeeti.

Kom4nder 0perasi B4lai B0mba Penyel4mat (BBP) B4ndar Penawar, Pen0long Pengu4sa B0mba Mohd Fadli Ismail berkata, may4tnya ditemvkan di ceelah baatu dari l0kasi dia j4tuh pada pukul 3 petang ini.

“Kami menemuk4n m4yat m4ngsa dengan j4rak angg4ran 500 meter dari tempat kej4dian atau tempat m4ngsa j4tuh.

“Semalam piihak b0mba bertiindak membuat pencariian di piinggir p4ntai di tiga kawasan iaitu Jeeti Nel4yan T4njung B4lai, Jeeti Chalet Tanjung Balau dan Pantai Tanjung B4lai.

“0perasi dit4ngguh kerana kead4an cu4ca tidak mengiziinkan sebelum dis4mbung semula pada pagi hari ini,” katanya ketika dihubungi di sini hari ini.

Mohd. Fadli berkata, jen4zah m4ngsa diserahkan kepada p0lis sebelum dibawa ke H0spital K0ta Tinggi untuk bed4h si4sat.

Terdahulu, beliau memaklumkan piihaknya menerima panggiilan berhubung kej4dian itu pada pukul 5.04 petang semalam.

Katanya, sejvrus selepas itu, 0perasi pencarian dilakukan dipiinggir pantai di tiga kaw4san iaitu di jeeti nel4yan Tanjung Balau, Jeti Challet Tanjung Balau dan Pantai Tanjung Balau.

0perasi itu tuurut dib4ntu ageensi lain seperti P0lis Dir4ja Malaysia, Angk4tan Pert4hanan Awamm Malaysia dan pasuk4n perub4tan Kementeriann Kesih4tan.

Sementara itu, Ketuaa Arm4da K0ta Tinggi, Hasnol Hadi Mohd. Sab4las menyif4tkan pemergiiian m4ngsa adalah satu kehil4ngan bes4r bagi kerangka pertubvhan itu di peringk4t bah4gian.

Katanya, m4ngsa adalah seorang anak muda yang penuh dengan idea miisi dan visi serta amatt k0mitmen dengan kerja-kerja kemasyar4katan yang dil4kukan.

“Arw4h adalah penyelia pr0jek di mana ketika kej4dian berlaku. Difah4mkan, mereka sudah selesai menyi4pkan kerja-kerja naamun dia terj4tuh ke dalam l4ut ketika hend4k mengambil seliparnya.

“Kami benar-benar mer4sai kehil4ngan beliau tamb4han pula kami di peringk4t bah4gian baru sahaja mer4ngka struktur naamun kini kehil4ngan orang kuat dalam pasuk4n kami.

“Kead4an ini membuatkan kami sedikit terg4nggu. Kami mend0akan semoga r0hnya dicucuri rahmat,” katanya. – UTUSAN ONLINE

Sumber

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini