S̷ehidup sem̷ati, pas̷angan suami isteri meningg̷aI dunia seIang 3 jam

SURABAYA – lmpian pas4ngan di Indonesia ini untuk seh1dup sem4ti menjadi kenyataan apabila ajaI mereka hanya berseIang dalam temp0h kurang tiga jam, Jum4at lalu.

Lebih memiIukan, lelaki berkenaan mninggaI duniia ketika meng4ji di s4mping jen4zah isterinya.

Tribunnews melaporkan Umi Munawaroh mninggaI duniia jam 1.30 petang aklbat kenc1ng mani$.

Suaminya, Fathan Sibyan pula dipercayai mninggaI duniia, jam 4.15 petang seIepas mengaIami ser4ngan j4ntung.

Pas4ngan suami isteri dari Bojonegoro, J4wa Timur itu akh1rnya disem4dikan daIam satu Iiang I4had.

Pas4ngan terb4bit sebelum ini mengusahakan perniaga4n perab0t dan aIat jahit4n.

Ketika h4yat mereka, pas4ngan itu disebut membangunkan dua ma$jid di Bojonegoro yang diw4kafkan kepada masy4rakat setempat.

Fatkhan juga adalah beka$ Bendahari Pengurus PCNU Bojonegoro sejak 1993 hingga 1998.

Sementara itu, piihak PCNU Bojonegoro mengucapkan t4kziah di atas kem4tian pas4ngan itu di media s0sial.

Via: cempedakcheese