SAYU Ayah Puaas Tunjuuk Ker4nda Nur Surya, Tapi Ibu Cuma Lihat Taanpa Sebarang Kata

SAYU Ayah Puaas Tunjuuk Ker4nda Nur Surya, Tapi Ibu Cuma Lihat Taanpa Sebarang Kata | “Isteri tanya kakak mana, saya hanya m4mpu jaw4b dia dem4m.” Itulah antara jawapan p4hit yang terp4ksa diter4ngkan Ismail Muda sebaik ditanyakan isterinya tent4ng Siti Nur Surya yang masa itu dibawa untuk post m0rtem.

Baca juga: Pvnca sebenar lelaki kel4r budak 2 tahun sampai putvs kep4la

Suk4r perc4ya rakan an4k sendiri yang buat

Lelaki berusia 58 tahun berkenaan malah terke-jut sebaik dimaklumkan seorang kawan sekolah Surya telah dit4han seb4gai svspek utama. Hal ini kerana Ismail cukup mengenali g4dis berikut sambil mend4kwa mereka berdua sudah lama tak berk4wan. Terdahulu, bapa Surya turvt mengesy4ki pel4ku ins1den s4mun di Kampung Lubok Batu itu sebagai se0rang wanita namun tak dapat dipastikan ident1tinya.

Zahirnya isteri tak nampak bersed1h…tapi bat!nnya kita tak tahu

Ahad lalu, si ibu yang terl4ntar kerana mengh!dap bar4h 0tak hanya m4mpu meny4ksikan ja-sad Siti Nur Surya terbujur k4ku di depan m4tanya. Namun malam tadi pula, Puan Zaini Musa sekali lagi cuma m4mpu melihat an4knya diu-sung menuju tan4h perku-bvran.

Ibu cuma sek4dar melihat t4npa sebarang kata

Suaminya malah semp4t beritahu dan memal!ngkan w4jah Zaini ke arah ker4nda an4k mereka, tapi dia sek4dar lih4t t4npa seb4rang kata. Suasana penuh s4yu itu sekali gus menyeb4bkan ahli keluarga Ismail serta tet4mu yang berada di ruang tamu g4gal men4han sed!h. Siti Nur Surya sel4mat dikebum!kan di Tan4h Perkubvran Islam Kampung Beladau Selat sekitar 8.15 malam tadi s4mbil dihad!ri lebih 200 orang.

Sumber: Harian Metro, Kish Dnia