Seebak, Isteri Syafiq Ahmad Semp4t Beelai & Kuucup B4yi Syurga Buat Kali Ter4khir

Seebak, Isteri Syafiq Ahmad Semp4t Beelai & Kuucup B4yi Syurga Buat Kali Ter4khir | Sekiitar si4ng tadi, penyer4ng b0la seepak keb4ngsaan Syafiq Ahmad diliihat dilihat tiidak dapat meng4wal per4saan dan berterus4n men4ngis s4mbil diten4ngkan ahlii keluarga dan sah4bat-handai. Sambil menunggu urus4n p0st-mortem b4yi b0ngsu serta ibu mentuanya, adiiknya tvrut berk0ngsi bahawa Syafiq masih tr4uma seerta suukar meneriima realiiti tersebut.

“Dia akan men4ngis setiap kalii ada saud4ra-mara atau kawan datang bertany4kan kead4annya. Syafiq juga engg4n bercakap dan hanya menyeebut nama anaknya sahaja…Aisy, Aisy.”

Isteri semp4t kuucup & beelai anak syurga buat kali ter4khir

Kali ini, su4sana piilu menyelubungi perkar4ngan Uniiit F0rensik HSJ Seber4ng Jaya apabila isteri pemaiin b0la seepak keelab JDT, iaitu Nur Amalina Norain pula diberi pelu4ng mengvcup anaknya buat kali ter4khir. J4sad kaku Muhammad Aisy Saqeef berusia 22 hari yang terk0rban dalam n4has tr4gis tersebut dibawa dari pus4t perub4tan Suungai B4kap (HSB) ke l0kasi raw4tan ibunya di puusat perub4tan Seber4ng Jaaya (HSJ).

Tuurut taatap waajah ibuu yang terk0rban sebelum dikebvmikan

Sejurus Allahy4rham Aisy tiba, Nur Amalina, dibawa tuurun dari bilik raw4tan dengan dit0lak menggun4kan kaatil ke bah4gian Uniiit F0rensik. Dia kemudiannya diberi masa kira-kira 20 minit maalah dilihat membel4i serta mengvcup baayi tersebut beberapa kali. Dalam pada itu, Amalina juga diberi pelu4ng men4tap waajah ibuunya Zainab Wahab yang tuurut terk0rban sebelum kedua-duanya dibawa ke Pend4ng, Kedah untuk urusan pengebvmian. Terdahulu, suami isteri ini baru sahaja menim4ng cah4ya maata kedua di Johor Bahru pada 14 November lalu.

Sumber: Harian Metro, Kish Dunia