Sel̷amat Tingg̷al Malindo Air! 2,200 Kreww Dib̷erhenti, K0ngsi Kesedih̷an Hari Ter̷akhir

Sel4mat Tnggal Malind0 Air! 2,200 Kreww Dibeerhentii, K0ngsi Kesed!han Hari Ter4khir | Beriikutann imp4k C0VID-19 ke atas industri penerb4ngan, Malind0 Airways Sdn Bhd (Malind0 Air) juga terp4ksa mengur4ngkan sekiitar 2,200 daripada 3,200 kakiiitangan untuk ber0perasi pada skala lebih kecil.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini

Tinj4uan di laman sosial Twitter mendapati r4ta-r4ta bek4s pekerja syarik4t penerbangan itu berk0ngsi p0sting istiiimewa selepas perkhiiidmatan mereka ber4khir secara r4smi semalam.

Trennding di media s0sial

Dengan melet4kkan ‘hashtag’ #Malind0, mereka membuat dediiikasi dengan menguc4pkan sel4mat tingg4l kepada syariiikat t4mbah rendahh itu yang pastinya mningg4lkan mem0ri serta ken4ngan ter!ndah.

R4ta-r4ta memuat naik pelb4gai gambar dan video bersama rakan seperju4ngan seh!ngga tuurut mengund4ng seb4k w4rganet yang lain.

Terima kasih Malind0 Air!

Bek4s pekerja yang menggun4kan nama seperti @irriananana dan @nasuhajamil antara redaa selain meneriima t4kdir tersebut sertaa percaya dengan per4ncangan terbaik Allah SWT.

Saya teriima & tidak sal4hkan siapa2

Per4ncangan Allah adalah sebaik-baiknya

Terdahulu meneerusi lap0ran media, syarik4t penerb4ngan perkhidm4tan penuh hibrid itu memukt4madkan untuk mengek4lkan hanya kira-kira 1,000 peekerjaa sahaaja.

Difah4mkan pr0ses pemberhent!an tersebut dij4ngka selesai pada 30 November depan man4kala kakiitangann yang kek4l akan melaks4nakan bid4ng tug4s berg4nda bagi men4mpung kekuurangann ten4ga kerjaa.

Sumber: Twitter , BH Online (Alzahrin Alias) via Ohmm

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini