Sudah Berkali Teguur Tapi Masih Sel!ngkuh, Sk4ndal Aj4l Di Tangan Suami Masa Kara0ke

Sudah Berkali Teguur Tapi Masih Sel!ngkuh, Sk4ndal Aj4l Di Tangan Suami Masa Kara0ke | Akiibat beng4ng isterinya didapati bersel!ngkuh, se0rang suami ini dikatakan nek4d melep4skan ger4mnya yang ter44khir. P4dah menjadi orang ketiga dalam rumah t4ngga orang lain, ind!vidu yang merup4kan sk4ndal kepada wanita berkenaan akh!rnya meneemui aj4l di sebuah pus4t kara0ke. Melalui lap0ran daripada p0rtal suarasumsel, sebelum ini mereka berdua pernah diberikan am4ran agar tidak lagi menervskan hubvngan terb4bit.

Isteri tak per4san suami pas4ng GPS di mot0sikal…

Deemi meng4wal ger4k-geri ister!nya, dia semp4t mem4sang al4t GPS pada mot0sikal. Didapati sedang berm3sra di pus4t h!buran berkenaan, si suami yang dipenuhi dengan aapi cembvru did4kwa tidak ter4gak-agak mengh4biskan ny4wa lelaki berkenaan (6 kali tusvkan). Sewaktu dalam sias4tan p0lis, pel4ku yang berusia 34 tahun meng4kui sangat kes4l selain meras4kan bahawa kehorm4tannya sebagai suami sudah mengh!lang apabila si isteri menj4linkan hubvngan terl4rang.

“Saya dah tahu lama pas4l hubvngan mereka. Sebab tu saya betul-betul tunggu masa untuk lakuk4n seg4lanya. Yang diaj4k-ajak tu kan isteri orang. Lebih baik saya h4biskan ny4wa dia. Lagipun dia tak h0rmat langsung pada hubung4n pernik4han yang s4h. 6 bulan mereka sel!ngkuh.”

Menyes4l dengan khilaf sendiri, bersvjud miinta maaaf pada suami

Cukup mervntun jiiiwa, tul4r juga satu f0to di mana si isteri seakan-akan mem0hon aampun kepada lelaki terb4bit. Kes4l dengan khilafnya sendiri yang mencetvskan tr4gedi giiila ini, dia dilihat bersvjud sayu pada kaki suaminya di atas lantai.

Sumber : Portal samselsuara & Facebook Tribunnews, Kish Dunia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu puasa korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini