Terdengar Tangis̷an Dal̷am Gel̷ap, B̷ayi Baru L̷ahir Dijumpai Cel̷ah Timbun̷an Samp̷ah

Terdengar Tangis4n Dalam Gel4p, B4yi Baru L4hir Dijumpai Celah Timbun4n Samp4h | Tidak berh4ti pervt, itulah gamb4ran paling sesuai terh4dap mana-mana ind1vidu yang terg4mak membu4ng b4yi mereka t4npa bel4s kas1han. Masalah sosi4l ini bukan sahaja berlaku di dalam Malaysia malah turvt terjadi di luar neg4ra. Tatkala masih ramai menvnggu kehadiran cah4ya mata, ada juga yang sanggvp meng4baikan zu.riat sendiri.

B4yi dijumpai dibu4ng dalam timbun4n samp4h t4npa seur4t benang pun

Menerusi sebuah perk0ngsian di laman Facebook Dede Dela, seorang b4yi yang diperc4yai mas1h baru dilah1rkan telah dijumpai di bawah longg0kan samp4h. Kej4dian yang berlaku di Indonesia tersebut dised4ri orang kampung yang mendeng4r tang1san ‘si kecil’ berken4an dalam kegel4pan. Setelah dicari berk4li-kali, barulah keber4daan kanak-kanak itu dap4t dikes4n.

Penduduk kampung simp4ti, bers1hkan b4yi dan ada yang nak tol0ng jaga

Simp4ti melihat kead4an b4yi tersebut, mereka membawanya pulang ke rumah untuk dibers1hkan dan dipot0ng tali pus4t. Tubvhnya yang penuh dengan kot0ran-kot0ran samp4h serta n4jis dicvci dan seterusnya dis4rung pakaian oleh orang kampung. Bukan itu sahaja, seorang lelaki yang sed1kit berumur pula bertinda4k mengaz4nkan ‘si kecil’ tersebut. Kanak-kanak itu kemud1annya dij4ga oleh seorang pendvduk dan telah mener1ma banyak sumb4ngan berupa bar4ng penj4gaan b4yi daripada orang aw4m.

Posted by Dede Dela on Sabtu, 17 Oktober 2020

Sumber: Facebook Dede Dela & Syeikh Abu Sufyan, Kish Dnia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini