Terg4mak Bvnvh Kawan Sendiri Ker4na Tak Tah4n Sering Mengata

Terg4mak Bvnvh Kawan Sendiri Ker4na Tak Tah4n Sering Mengata | KEPALA BATAS – Dua lelaki ditemvkan men1nggl dun1a di sebuah rumah kedai di Taman Bertam Ria di sini kira-kira jam 6.45 petang semalam.

Kedua-dua lelaki w4rga India itu pekerja di sebuah rest0ran dan tingg4l di tingkat dua rumah kedai berkenaan yang dij4dikan asrama pekerja.

Ketva Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Noorzainy Mohd Noor berkata, kedua-dua lelaki itu dijvmpai rakan mereka yang juga pekerja rest0ran sama sebelum mem4klumkan kepada p0lis.

Restoran itu terletak kira-kira 1 kilometer dari rumah kedai yang disewa maj1kan bagi menemp4tkan tujvh pekerja w4rga India yang mempvnyai permit kerja yang s4h.

Menurvtnya, berdas4rkan sias4tan, m4ngsa pertama diken4li sebagai Mubarak Ali, 28, didap4ti dibvn0h Azad Mubarakbhai, 26, yang kemud1annya ditemvi terg4ntung pada bes1 penc4ngkuk kipa4s siling.

Ketika tiba di l0kasi kej4dian, kita dapati m4yat Mubarak dalam kead4an terba4ring di bil1k air diperc4yai dibvn0h terleb1h dahulu oleh Azad yang kemud1annya dit3mui terg4ntung pada bes1 penc4ngkuk kipas sil1ng.

“Pemer1ksaan di rumah kedai tersebut juga mend4pati kead4annya bersel3rak diperc4yai berlaku pergelvtan di bilik bel4kang iaitu berhad4pan dengan bil1k air di mana m4yat Mubarak dijump4i,” katanya ketika dihubungi semalam.

Noorzainy berkata, beberapa kesan tomp0kan d4rah turvt ditemvi dalam bilik pertama h1ngga ke bilik bel4kang selain pada d1nding berdek4tan bil1k air diperc4yai berl4ku pergelvtan antara kedua-dua m4ngsa sebelum berlaku pembvn0han.

Difah4mkan kedua-dua m4ngsa bert3ngkar ketika sed4ng bers1ap ke temp4t kerja berikvtan m4yat m4ngsa ditemvkan berp4kaian uniform kerja dan m4yat mereka ditemvi rakan sekerja yang pvlang ke rumah kedai terb4bit untuk mencari kedua-dua m4ngsa.

Mereka sep4tutnya masuk kerja jam 5 pet4ng namvn tidak kel1hatan menyeb4bkan maj1kan mem1nta rakan mereka mencari m4ngsa. Mubarak bekerja di rest0ran itu selama lima t4hun sebagai peneb4r roti canai man4kala Azad baru enam bulan bekerja sebagai tuk4ng cuci.

Menvrutnya, daripada keter4ngan maj1kan, kedua-dua m4ngsa ker4p berg4duh kerana sering meng4ta antara satu sama lain, namvn tidak ser1us

P0lis turut men3mui sebil4h p1sau berukvran 34 sentimeter yang terd4pat kes4n drah di atas meja berh4mpiran m4ngsa terg4ntung, kat4nya.

Noorzainu berkata, m4ngsa did4pati mempvnyai empat lvka tik4man pada bah4gian per4t dan lima lvka hir1san di bah4gian leng4n iaitu atas s1ku sebel4h kiri diperc4yai kerana mempert4hankan d1ri man4kala ti4da keced3raan pada tubvh Azad.

Kedua-dua m4yat dihantar ke Hospital Seberang Jaya dan lap0ran bed4h si4sat meng3sahkan Mubarak men1nggl dun1a kerana pend4rahan ser1us akib4t tik4man manakala Azad kerana kes4n terg4ntung.

“K3s dis1asat di baw4h Seksyen 302 Kanun Keseks4an kerana membvnvh,” katanya.

Sumber: Sinar Harian