Tol̷onglah Faham, Kami Sangat Pen̷at, Ada Yang M̷untah Tidak Bermaya“- Frontliners Men̷angis, Sabah Bagai Di L̷anda Garuda

Tol0nglah Faham, Kami Sangat Pen4t, Ada Yang Mvntah Tidak Bermaya“- Frontliners Men4ngis, Sabah Bagai Di L4nda Garuda | Keraj4an Pulau Pinang melvluskan peruntukan berjumlah RM115,984 sebagai bantvan bekalan makanan dan minuman kepada kakiitangan Jab4tan Penj4ra Negeri Pulau Pinang

Serta pasvkan kesel4matan lain yang bertug4s di kaw4san pelaks4naan Per1ntah Kawalan Perger4kan Diperket4tkan (PKPD).

Ketua Menteri, Chow Kon Yeow, berkata ia meliputi penyediaan makanan dan minuman kepada kakiitangan bertug4s serta bakul makanan kepada keluarga kakiitangan Jabatan Penj4ra Negeri Pulau Pinang.

“Peruntukan ini meliputi bakul makanan mas1ng-mas1ng bernilai RM100 kepada keluarga kakiitangan Jab4tan Penj4ra Pulau Pinang dan Pengkalan Perub4tan kepada petug4s-petug4s perub4tan,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Penj4ra rem4n dan kuarters kediaman di daerah Timur Laut, Pulau Pinang dikenakan PKPD berkuat ku4sa semalam (15 Okt) memb4bitkan 2,306 b4nduan, 304 petug4s dan keluarga di kuarters kediaman.

Turvt terb4bit 220 kakiitangan penj4ra yang tidak menet4p di dalam kuarters.

Dalam pada itu, Pengarah Penj4ra Reman Pulau Pinang, Mohamed Jusoh Ismail berkata semua ahli keluarga kakiitangan Penj4ra Rem4n Pulau Pinang yang tingg4l di kuarters berkenaan.

Mereka akan menjalani uji4n saringan COVID-19 secara berper1ngkat bermula hari ini.

Sementara itu, keraj4an Sabah turvt meny4lurkan bantvan bakul makanan kepada 1,900 ketua isi rumah di Felda Umas, Kalabakan yang dikenakan PKPD berkuuat ku4sa 13 hingga 26 Oktober ini.

Pegawai Daerah Kalabakan, Abdul Rashid Abdul Harun berkata pih4knya akan mem4stikan bantvan makanan tersebut sampai kepada kesemua pendvduk.

Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr Ronald Kiandee dan Ahli Dewan Und4ngan Negeri Labuk, Samad Jambri juga menyampaikan b4ntuan peral4tan perub4tan dan keperluan

Seperti al4t pengimbas suhu badan, al4t penyukat tekanan dar4h dan cec4ir pembasmi kum4n kepada petug4s bar1san hadapan di Hosp1tal Beluran dan Ibu Pej4bat P0lis Daerah Beluran hari ini. – BERNAMA

Sabah seperti dil4nda garuda, peningk4tan k3s Covid-19 men1ngkat begitu mend4dak.

Ketakutan, keresahan dan kesed1han mel4nda masy4rakat di negeri bawah bayu ini.

Pertug4s di bah4gian had4pan tidak terkecuali.

Mas1ng-mas1ng bertvngkus lumus bekerja si4ng dan malam memb4ntu menyengk4ng viirus ini dari terus menular.

Hospiiital Queen Elizabeth secara r4smi dijadikan hspital Covid-19 untuk mer4wat pes4kiit yang jumlahnya sem4kin men1ngkat saban hari.

“Apabila saya mula datang ke Hspital Queen Elizabeth pada bulan Mei lalu, h4mpir tiada kes kor0na viirus.

Apabila ia meletus di Lah4d Datu dan Semp0rna, keadaan masih terk4wal dan kami berh4ti-h4ti.

“Tetapi apabila piliih4nraya bermula, ia jadi tidak men3ntu. Stesen orang PUI dipenuhi dengan cep4t,”

Jelas petug4s perub4tan berusia 27 tahun yang tidak mahu namanya disiarkan ini.

Dia berpend4pat, kawalan perger4kan dibuat terlalu lamb4t kerana ramai yang telah meningg4lkan Semp0rna ke Kota Kinabalu dan Semenanjung Malaysia.

Jika sebelum ini hanya terdapat beberapa sahaja w4d yang diasingkan tetapi kini terdapat 10 w4d seperti itu di Hspital Queen Elizabeth.

Ia menyeb4bkan semua k3s ortopediik dan pembed4han dirujvk ke Hspital Queen Elizabeth II.

“Apabila kami mendapat ber1ta yang Un1t Raw4tan Rapi (ICU) di Hspital Queen Elizabeth II dik4wal.

Ia seperti satu tamp4ran kerana bukan hanya pes4kit C0vid-19 sahaja yang memerlukan ICU tetapi pes4kit lain juga.

“Kebanyakan pes4kit di sini berasal dari kampung pendalaman.

Mereka mengumpul w4ng dari orang-orang kampung hanya untuk memb4yar k0s pengangkutan untuk ke hspital.

Saya punya pes4kiit yang menderiita thalassemia tetapi tidak dapat menjalani pemiind4han d4rah kerana mereka tidak mempunyai pengangkutan,” katanya.

Stesen imbasan di Hspital Queen Elizabeth Hospital. (Gambar petug4s kesih4tan)

Menurvtnya, ramai pes4kiit yang tidak percaya bahawa mereka mendapat viirus tersebut kerana mereka tidak ke luar negara malah tiada sebarang hubungan dengan pes4kiit C0vid-19.

Mereka sangat risau keadaan keluarga dan merasa bers4lah jika keluarga mereka dijangk1iti.

“Tol0nglah Faham, Kami Sangat Pen4t, Ada Yang Munt4h Tidak Bermaya“- Frontliners Men4ngis, Sabah Bagai Di Landa Garuda

Katanya lagi, apabila masa bertug4s habis, dia bukan hanya kepen4tan tetapi seluruh bad4nnya lencun dibasahi peluh.

“Apabila anda memakai pakaian PPE, ia seperti membvngkus d1ri anda dengan pl4stik yang tiada ud4ra.

Anda akan berpelvh seh1ngga seluruh baju lencun dan memandangkan kami harus mengh4dkan jumlah PPE yang dip4kai.

Kadang-kala ada yang terp4ksa memakainya selama sembilan jam.

“Saya sangat pen4t. Kadang-kadang tangan saya menggeletar apabila ingin mel4kukan uji4n IV.

Ada rakan saya yang hampir mvntah kerana kehil4ngan banyak air,” katanya menceritakan bagaimana situasi petug4s kesih4tan sepertinya.

Tingg4l bersama keluarga menjadikan dia gusar akan menjangk1tkan virvs itu kepada keluarganya.

Apatah lagi bapanya berusia 60 tahun dan ibu 54 tahun, membuatkan dia sentiasa berh4ti-h4ti.

Dan t4kut apabila mendapat tahu ind1vidu yang diuji adalah pos1tif C0vid-19.

“Tetapi itulah yang harus saya had4pi setiap hari, keberangkalian membawa balik viirus itu ke rumah w4lau telah meng4mbil semua langkah kesel4matan itu pasti.

Ia menc4bar minda dan menjadikan kita senti4sa dalam ket4kutan dan paranoid,” ujarnya.

Ujian imbasan dilakukan di bahagian kecem4san. (Gambar petugas kesihatan)

Walaupun terp4ksa bekerja berjam-jam lamanya tetapi dia akvr.

Itulah pekerjaannya dan dia merasa bangga dapat memberi kh1dmat kepada negara terutama di waktu begini.

Dalam keadaan pand3mik yang sedang men1ngkat, dia mer4yu kepada raky4t Malaysia untuk menjaga SOP dengan ser1us.

Dan tidak keluar rumah t4npa sebarang urusan pent1ng.

“Anda mungkin masih muda dan sihat tetapi anda masih boleh membawa balik viirus itu kepada keluarga anda.

Kami, petug4s kesih4tan akan mel4kukan yang terbaik untuk anda semua.

Ya, kami agak pen4t tetapi kami tetap akan berikan khidm4t terbaik kepada negara.

“ Semua orang boleh memainkan peranan membantu dalam pelbagai cara.

Samada dengan menyumbang pakaian PPE atau membuat sumbangan tunai,” akh1rinya.

Sumber: BHarian, https://www.freemalaysiatoday.com/| http://gstv.vip/

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini