Trag̷edi C̷elup Tangan An̷ak Majikan Dalam P̷eriuk Did̷ih, Bib̷ik Dipenj̷ara 14 Bulan

Tr4gedi Celvp Tangan An4k Majikan Dalam Per!uk Did!h, Bib!k Dipenj4ra 14 Bulan | Perkh1dmatan bib1k atau orang g4ji bukan lagi satu pilih4n pel1k masa kini. Lebih-lebih lagi buat suami isteri yang sibuk dengan kerja seharian. Meskipun mahu an4k dij4ga seb4ik-baiknya, kad4ngkala tet4p berlaku kecu4ian sama ada secara seng4ja ataupun seb4liknya.

Baca Juga Artikel Mnarik: Dic4but Ny4wa Sɛbelum Ke T4li G4ntung, B4nduan Ini Pernah Mɛnggemp4rkan Malaysia SuAtu Ketlka Dahulu

Bib1k terg4mak ce-lup tangan b4by berusia 16 bulan dalam peri-uk did!h..

Terdahulu, tul4r satu ins1den mel1bat se0rang bib1k terg4mak menced3rakan b4yi berusia 16 bulan yang dijag4nya di Singapura. Dalam kej4dian sekitar Januari lalu, wanita berusia 30 tahun itu diperc4yai mence-lup tangan b4yi berkenaan berul4ng kali dalam peri-uk pan4s yang sedang mendid!h.

Bib!k ‘kant0i busvk’. Tubuuh saya mengg!gil selepas mel!hat rak4man itu..

Berdas4rkan rak4man CCTV di Facebook, Amy Low mended4hkan perbu4tan ‘k0tor’ bib1k terb4bit. Awalnya, wanita berkenaan dil1hat mem4sak di d4pur sambil mendvkung si kec!lnya yang sed4ng men4ngis. Namun, dia t1ba-t1ba menceelup tangan kiri b4yi perempvan berkenaan ke dal4m per!uk sebelum dised4ri si kak4k yang berusia 8 tahun selepas terd3ngar jer!tan adlknya.

Akh1rnya dijatvhkan hukvman penj4ra 14 bulan lepas meng4ku seng4ja menced3rakan b4yi berkenaan..

Bagaimanapun, pemb4ntu rumah dari Myanmar itu dijatvhkan hukvman penj4ra sel4ma 14 bulan selepas meng4ku bers4lah seng4ja menced3rakan an4k majlkannya. Memet1k lap0ran Malay Mail, svspek mula berkh!dmat dengan keluarga berkenaan sej4k 7 Disember t4hun lalu.

Sumber : Malay Mail, Sinar Harian, Kish Dnia

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini

/>