‘Tuhan Pinj4mkan Saya Tangan Kanan Untuk 55 Tahun, Tapi Bila Tuhan Nak Ambik Semula, Sekel1p M4ta Je’

“Tuhan pinj4mkan saya tangan kanan untuk 55 tahun, tetapi bila Tuhan nak ambiil semula, hanya sekeliip m4ta.” Itulah kata-kata Mohd Sis bin Latif yang dilậngg4r semasa bekerja menyeleng4ra lebvhraya Pasiir Gudang temp0h hari.

Setiausaha Ker4jaan J0hor, Y.B Dat0’ Haji Azmi bin Rohani, telah melu4ngkan masa menziar4hinya di H0spital Sultan Ismail (HSI), yang tuurut diiriingi Majliis Ag4ma Islam Negeri J0hor (MAINJ).

“Sediih bila kami dengar, kami tengok pakcik Mohd sis men4ngis, dan isterinya hanya terdi4m sahaja, tapi kami nampak pada rautt w4jahnya, beliauu redha dengan ketentu4n yang telah ditentuukan oleh Allah S.W.T.”

“Selain itu, seorang lagi yang terliibat, Encik Izwan Maulana bin Buang, Kami liihat masih dalam kead4an sep4ruh seedar, Alhamdulillah dijaga oleh isterinya, Kami liihat w4jah isterinya sediih, dan kami amatt pasti isterinya sentiasa berd0a & berh4rap supaya suaminya kembali siihat seperti sediakala.”

“Ber4t ujiian untuk mereka, kita d0akan mereka segera kembali siihat, pasti anakk-anakk mereka tern4nti-nanti mereka pul4ng dan mereka juga mengh4rap perk4ra yang sama,” katanya

Manakala anak sulungnya berkata, dia dimaklumkan ayah terliibat dalam kemậl4ngan daripada ibu yang mendapat panggiilan daripada rakan sekerja pada hari kej4dian.

“Saya tidak s4ngka ayah kemậl4ngan seperti itu. Saya ingat ayah kem4langan mot0sikal.

“Alhamdulillah ayah masih bern4fas wal4upun tangan kanan ayah terp4ksa dip0tong dari p4ras siiku ke bawah.

“Apabila ayah sed4r memang dia terk3jut liihat tangan sudah tiiada. Kami sekeluarga redha tetapi saya faham ayah adalah ins4n yang paliing sediih kerana dia yang mer4sa kehil4ngan angg0ta b4dan,” katanya.

Katanya lagi, ayahnya menjadi tunj4ng ut4ma keluarga dan dib4ntu ibu yang bekerja sebagai kerani untuk membes4rkan mereka tiga ber4dik termasuk adik b0ngsu berusia 10 tahun.

“Sediih itu tidak boleh digambar dengan kata-kata sebab ketuaa kelu4rga yang selama ini membes4rkan kami tiga ber4dik dengan kudr4tnya, kini sudah tak ada tangan untuk terus bekerjaa meny4ra kelu4rga.

“Ayah sudah sed4r. Boleh bercakap tetapi dia tiidak ada ceriita lagi mengenai kem4langan itu.

“Pada saya asal ayah sel4mat sudah bersyukur sangat kepada Allah. Mengenai pem4ndu l0ri yang lậngg4r ayah itu, seerah kepada piihak berku4sa,” katanya.

Sementara itu, Majliis Ag4ma Islam Negeri J0hor (MAINJ) tuurut menghvlurkan b4ntuan segera wang tuunai RM500 kepadanya.

Ketuua Pen0long Peng4rah MAINJ, berkata, piihaknya akan memb4ntu Mohd Sis mengiikut keperluannya. Katanya sekiiranya perlu b4ntuan saara hiidup bul4nan akan diberiikan.

“Sekiranya Mohd Sis tidak m4mpu bekerja selepas ini, piihak kami akan memberi b4ntuan dari seegi saara hiidup bulanan atau beri b4ntuan dari suudut k0s perub4tan yang diperlukan beliau sehiingga puliih,” katanya ketika dihubungi.

Dalam kej4dian itu 11.50 pagi selasa, pekerja lelaki berusia 55 tahun itu p4rah di tangan kanan selepas l0ri dinaiki bersama dua pekerja lain dirempvh l0ri lain di l0kasi kej4dian.

Ketika kej4dian, m4ngsa berdiri di platf0rm hidr0lik di belakang l0ri dinaiki bersama rakan sekerja. L0ri dinaiki mậngs4 ketika itu menges4n jalan yang berlub4ng untuk kerja baiik puliih dan apabila tiiba di l0kasi kej4dian, l0ri terb4bit dil4nggậr sebu4h l0ri lain.

“Akiibat kemal4ngan itu, mậngs4 p4rah di tangan kanan dan terp4ksa dip0tong di bahagian siiku ke bawah ketika menerima raw4tan di H0spital Sultan Ismail (HSI).

Manakala seorang lagi rakan sekerjanya yang berusia 27 tahun hanya cḛd3ra riingan di luutut k4nan.

L0ri yang mer3mpuh kend3raan dinaiki mậngs4 tidak berh3nti di temp4t kej4dian, sebaliknya menghil4ngkan diiri.

P0lis kini giatt menjal4nkan usaha untuk mengen4l pasti l0ri yang terb4bit dalam kej4dian itu. Piihak p0lis juga mem0hon kerjasama orang ramai yang mempunyai maklum4t mengenai kej4dian itu supaya tampiil memb4ntu sias4tan.

Kredit: ohinfokini