H̷asrat Ingin Tunaik̷an Umrah Tak Kes̷ampaian Selepas N̷ahas Keb̷akaran

SAYU Hasr4t Ingin Tunaikan Umrah Tak Kes4mpaian Selepas N4has Keb4karan | Lelaki berusia 56 tahun men1nggl dun1a selepas rentvng dalam kebak4ran di rumah di Taman Malek, Alor Setar hari ini. Dalam kej4dian 5.30 pagi itu, j4sad Roslan Abu Bak4r dit3mui di depan pintu dalam rum4hnya.

Menurut bapa saudaranya, Abd Rahman; arwh masvk semula ke dalam rum4h untvk meng4mbil kvnci kereta dan cuba mem4dam 4pi namvn dia tidak semp4t keluar dan terper4ngkap di p1ntu hadapan rumah ters3but.

Isteri arw4h, Muzaini Mustafa yang berkerusi r0da ak1bat mas4lah buah pingg4ng dan dua anak mereka, Mohamad Ridwan Roslan, 17, dan Siti Aisyah, 15, berj4ya menyel4matkan diri keluar dari rumah.

Abd Rahman berkata, dia tida4k sedap hat1 apabila terd3ngar buny1 siren bomba di had4pan rumahnya tidak j4uh dari l0kasi kej4dian.

Kat4nya, dia tidak sed4p hati ker4na bimbang ada kej4dian besar ket1ka pendvduk di kaw4san Kota Setar mas1h dalam perlaks4naan Per1ntah Kawalan Perger4kan Diperket4tkan (PKPD) Secara Pent4dbiran sej4k Jumaat lalu diseb4bkan penul4ran C0vid-19.

Tidak lama kemvdian isteri saya men4ngis member1tahu rumah Roslan (arw4h) terb4kar namun tidak tahu n4sib yang men1mpa.

Sebaik sampai di sini, saya dapat tahu arw4h gag4l disel4matkan dan men1nggl dun1a dalam kebak4ran itu, katanya ketika dit3mui di lok4si kejad1an hari ini.

Arw4h yang sebelum ini cer1a kelih4tan pel1k ap4bila tergesa-gesa nak balik rum4hnya. Dia ada ber1tahu ni4tnya untuk menun4ikan umr4h sekali lagi namvn tid4k semp4t diseb4bkan mas4lah kesih4tannya selain mas4lah C0vid-19 sek4rang ini.

Mungkin dia tahu aj4lnya akan t1ba sebab itu tiba-tiba dia ada sebvt nak menun4ikan umr4h kerana tidak ada per4ncangan seb3lum ini, katanya.

Katanya, jen4zah akan dikebvmikan di Tan4h Perkubvran Islam di Jalan Alor Ibus, Kuala-Kedah-Yan selepas selesai urus4n di bilik m4yat Hosp1tal Sultanah Bahiyah (HSB).

Sementara itu, adik arw4h, Rosliza Abu Bak4r, berkata, kali ter4khir dia bertemu arw4h abangnya adalah Jumaat lalu sewaktu m4ngsa dat4ng untuk menz1arah ibu mereka di Kuala Kedah.

Katanya, ibu mereka sepatutnya menj4lani pembed4han membvang selaput mata di sebuah pus4t perub4tan swasta di Alor Setar tetapi terp4ksa ditvnda kerana PKPD.

Arw4h dat4ng dan tanya berhvbung emak dan dia beri sumb4ngan sed1kit untuk pemb3dahan itu tapi terp4ksa ditvnda kerana C0vid-19.

Dia langsvng tak namp4k seb4rang perub4han malah dia kel1hatan biasa saja ketika d4tang ke rumah dan tak s4ngka kej4dian ini berlaku, katanya.

Sejak arw4h bapa mereka men1nggl, arw4h lah bertanggvngjawab menj4ga keluarga terutama ibu mereka yang sudah uzvr.

Kami sekeluarga reda dengan pem3rgiannya kerana dia seorang abang yang baik dan sus4h mahu cari macam dia, katanya.

Arw4h adalah kak1tangan Syarikat Air Darulaman (SADA) di Alor Setar, Kedah.

Sumber ohinfokini

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini