[VIDE̷O] Terl̷alu R̷indu 8 Bulan Terpis̷ah, Bapa Iaunng Nama An̷ak Dari Semp̷adan Singapura

TerIalu Rndu 8 Bulan Terp1sah, Bapa Iaunng Nama An4k Dari Semp4dan Singapura | Pndemik C0VlD-19 yang mel4nda dun1a bukan sahaja menyeb4bkan perger4kkan kita terb4tas, malahan turvt membuatkan ahli keluarga terp1sah dalam tempoh masa yang lama.

Baca Juga Artikel Mnarik: Dic4but Ny4wa Sɛbelum Ke T4li G4ntung, B4nduan Ini Pernah Mɛnggemp4rkan Malaysia SuAtu Ketlka Dahulu

Paling terasa ped!hnya sudah tentu mereka yang mencari n4fkah buat keluarga di luar negera seperti di Singapura. Diseb4bkan sempadan negara ditvtup, ramai ahli keluarga terp1sah dalam tempoh waktu yang ag4k lama.

“Amanda daddy rindu kamu!”

Jadi, menerusi muat naik dari Bernama, satu video memperl1hatkan beberapa orang lelaki duduk di tepi jeti Woodlands Waterfront Park sambil mel4mbai kelu4rga mereka begitu mengharvkan. Ahli keluarga mereka telah diberi pelu4ng untuk menaiki kap4l l4yar dan menyusuri seh4mpir mungk1n per4iran Singapura.

Lambai dari jeti Woodlands Waterfront Park

Dalam video tersebut, dapat dideng4r dengan jelas su4ra se0rang b4pa yang mem4nggil nama an4knya yang berada di dalam kap4l lay4r tersebut.

Lamb4iannya juga begitu h1ba apabila se0rang b4pa yang dikenali sebagai Shafiq mel4ungkan nama an4knya dan menyat4kan dia am4t mer1ndui puterinya itu.

Ada yang angk4t sepandu kert4s

Dalam pada itu, ada juga yang membawa sep4nduk kertas dan mengh4lakan ke ar4h kap4l layar yang membawa ahli kelu4rga mereka.

Inisiatif bantu mereka yang terplsah

Menvrut Bernama, ser4mai 20 orang telah terp1lih oleh R&F Prince C0ve untuk menaiki k4pal l4yar menyusuri seh4mpir mungkin per4iran neg4ra Malaysia-Singapura hari ini.

Inisiatif tersebut seb4gai cara memb4ntu mereka yang terp1sah dengan keluarga ak1bat pndemik dapat men4tap secara langsung waj4h kesay4ngan mereka walaupun berada dalam jar4k yang j4uh.

Ramai pekerja warg4negara Malaysia terk4ndas di Singapura dan tdak dapat pul4ng ke Johor Bahru khvsusnya apabila semp4dan neg4ra ditutvp ak1bat pndemik.

Mereka hanya m4mpu berhvbung menerusi pangg1lan telefon dan juga video bagi melep4skan r1ndu mas1ng-mas1ng berikutan kekangan wbak yang mel4nda dunia.

Sumber: Bernama, omm

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share resepi korang nnti..inshaAllah bermanfaat disana..TQ
Nak Join –> Klik Disini